onsdag den 16. december 2020

16. december

16. decemberI går morges lettede vi en flok på mindst 7 agerhøns på Kims mark. Det er først gang i mange år jeg har mødt en flok voksne agerhøns. Jeg har flere gange tidligere agerhøns med kyllinger, men aldrig en flok.
De er svære at få et billede af, så I må nøjes med marken og historien side 42 i Blomsterne og Bierne. Plus et billede fra Enebærodde.


DET VAR HER AGERHØNSENE VAR

Engang var områdets jagt berømt for de mange flokke af agerhøns. Omkring Hofmansgave og Enebærodde kunne man møde flokke på over 40 stk om efteråret. Dengang var 16. september en af de store dage for jægere, for da startede agerhønsejagten. Jeg har talt med en ældre jæger, som stadig husker 16. september 1969, hvor han som 16-årig var på sin første jagt og skød sin første agerhøne.
I dag er de stort set forsvundet. Det er ikke, fordi de er blevet skudt, det er manglen på føde.

Agerhønen er en oprindelig dansk fugl i modsætning til fasanen, som vel mest må betegnes som en invasiv art. Den lever i Vesteuropa og helt over til Mongoliet, den trives bedst på det åbne land med læhegn og ukrudtspletter, hvor landbrugsdriften ikke er så intensiv. Den lever også på heder, moseområder og enge.
Som voksen lever agerhønen mest af ukrudt og ukrudtsfrø. Nutidens agerhøns har dog lært sig at spise korn. Om vinteren finder agerhønen især føden på marker med vintersæd eller græs. Kyllingerne lever dog de første uger kun af insekter, men skifter så til plantekost.
En af agerhønsekyllingernes største fjender er vores eget kælerovdyr katten.
De sidste par år har vi haft en agerhønsefamilie, der mest holdt til omkring stenstakken og en trekant af udyrket jord, med de forskellige vilde blomster og tidsler.
Nu er stenstakken flyttet, og bonden har harvet det igennem, så der skal nok sås hvede eller rug på stykket ligesom resten af marken, trekanten ligger op til. Det var derfor, han sprøjtede med round up i efteråret!
Agerhønseparret holdt længe til i den rapsmark, der var hærget af rapsjordlopper, og rapsen stod spredt med næsten lige så meget ukrudt. Men de forsvandt, måske fandt de et andet sted, måske var det duehøgen, som med en drones præcision gennemsøgte marken. Den tog også nogle af vores moskusællinger.


RÅBEREN
agerhønsene
letter fra ukrudtspletten
k’trr, k’trr råber de

Ingen kommentarer: