torsdag den 17. juni 2021

Der er helte 2018 og nu igen 2021
DER ER HELTE 2021
I 2018, da der var VM i Rusland, fik jeg udgivet bogen Der er helte.
Den blev dengang forbigået af alle sportsredaktioner.
Her i 2021 er der heldigvis kommet en ny radiostation Radio4 og en nyskabelse er et kritisk sportsprogram.
Bremer og Blædel mod rov.
Jeg tror de to værter har det lidt ligesom jeg. Vi elsker sport men har det skidt med den korruption og sportshvidvaskning der finder sted.
Et par eksempler er VM i 2018 i Rusland og det kommende VM 2022 i Qatar.
Der er også et flyttet VM i Ishockey fra Belarus og et banecykling EM fra Belarus. Dog først efter et pres fra deltagerlande, belarusiske oppositionspolitikere og ikke mindst sponsorer som ikke ville have deres navn forbundet med sporthvidvaskning.
Bremer og Blædel mod rov gav Der er helte en flot omtale den 26.02.2021 https://www.radio4.dk/program/bremer-og-blaedel-mod-rov/...
Bogen kan stadig købes eller lånes på dit bibliotek.
Lektøren kaldte det en hybridbog.
Men det er vel også rimeligt at skrive en hybridbog mod en hybridkrigsførende nation som Putins Rusland.
Et par helt aktuelle digte om EM 2020 der er blevet EM2021 og hvor Putin igen har raget en masse kampe til sig. Gazprom er jo hovedsponsor.
UKRAINE EM SPILLEDRAGT
spille bolden for
heltene. Slava Ukraini
Heroyam Slava
SLAVA UKRAINI HEROYAM SLAVA
Skriften i nakken
kan de slette, men ikke
skriften i hjertet https://www.youtube.com/watch?v=h2Xk7cdYwtY

søndag den 6. juni 2021

Amina a hero from Ukraine

 June 5 Amina Okuyeva's birthday  - a Ukrainian doctor, public activist and military serviceman. Participants in the revolution of dignity and war in eastern Ukraine in the battalion. Amina Okueva died on October 30, 2017 in Kyiv following a Russian terrorist attack.

I have been asked to share this poem, which in the Danish version was included in the Anthology "Kill Your Darlings" and "There are heroes" which was published in 2018 in connection with the World Cup in Russia.


AMINA WHO WOULD NOT WANT TO BE A BLACK WIDOW

Natalia Nikoforova
who was born in Odessa
back when the Berlin Wall still existed
she spend her youth in Moscow and
Chechnya.
Because of her beautiful look

she became a model in Moscow.

Changing times
a new president and yet another war
Natalia became
Amina in the war
and she became a war widow,
many worthy men fell
in the war against Putin's invasion.
A Kalashnikov was now
her friend
and he did not leave her side
until a new man
moved the rifle a little
so it could defend love
at the front
which had spread throughout Chechnya.

After the war

the Russian racism
tore her scarf
hatred for the ‘black’ caucasians
and she fled with her husband
Adam
back to Odessa

Others still have fled and I remember one
February 23 in Copenhagen on
Kristianiagade

23 FEBRUARY.


Rhythmical

marching boots.
An echo in history
drowns the sound of feet
driven to the
waiting train wagons,
the deportation of an entire nation
fades away
in
Gulag Archipelago
but the detached pages
from the endless tale of woe

swirls up
by the slipstream of the helicopters.

Amina swore her Hippocratic oath
in Odessa
and she could have become a very common doctor

if it weren’t for the revolution which to the country
She treated the wounded at Maidan
and in the camp with the Afghan veterans
who too wanted an Ukraine without Kleptocracy.


The heavenly hundred was killed
and the war
came to Ukraine
with the little green men from Russia
Amina went to the front
and fought together with
Brigade-General Isa Munaev.
They paint icons of heroes.

Kadyrov
sent a hitman to kill
Amina and Adam,
and the twit-poet wrote

PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV

Kadyrov's hitman
forgot all Russians
whom his wife had shot

PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV II

This beautiful woman
had learned to kill

from the ruins of Grozny

PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV III

and therefore she shall
not become a 'black widow'
That day in Kyiv

When Presidents
becomes mafia bosses and have
their own army of assassins.
There are heroes
and a Muslim icon
now only exists in pictures.

A disgusting ambush
the shots killed Amina
and wounded Adam,
the hit man
ran away with those bitcoins
he got as payment
for a filthy murder
on a woman in Europe
that day at a railroad crossing
outside of Kyiv ...

the hitman
ran
ran
ran
...Amina en ukrainsk helt.

 

5. juni Amina Okuyevas fødselsdag (ved Natalia Viktorivna Nikiforova) - en ukrainsk læge, offentlig aktivist og militær servicemand. Deltagere i revolutionen om værdighed og krig i det østlige Ukraine i bataljonen.

Amina Okueva døde den 30 oktober 2017 i Kyiv efter et russisk terrorangreb. 
Jeg er blevet bedt om at dele dette digt, der i den danske version var med i Antologien "Kill Your Darlings" og "Der er helte" som udkom i 2018 i forbindelse med VM i fodbold i Rusland.

AMINA DER IKKE VILLE VÆRE SORT ENKE

Natalia Nikoforova
blev født i Odessa
dengang der endnu var en Berlinmur
ungdomslivet i Moskva og
Tjetjenien
det smukke ydre blev delt
som model i Moskva.
Nye tider
en ny præsident og en ny krig
Natalia blev
til Amina i krigen
og blev en krigsenke,
mange brave mænd faldt
i krigen mod Putins invasion
en Kalasnikov blev
hendes ven
og han veg ikke fra hendes side
indtil en ny mand
flyttede geværet en smule
så det kunne forsvare kærligheden
ved fronten
som havde bredt sig overalt i Tjetjenien.


Efter krigen
rev og sled
Russerracismen i hendes tørklæde
hadet mod de sortsmuskede kaukasere
og hun flygtede med sin mand
Adam
tilbage til Odessa


Andre er flygtet og jeg mindes en
23. februar i København på
Kristianiagade


23 FEBRUAR.
Taktfast
marcherende støvler.
Et ekko i historien
overdøver lyden af fødder
drevet afsted mod de
ventende togvogne,
fordrivelsen af et helt folk
fortoner sig
i Gulag Øhavet,
men de løsrevne blade
fra den uendelige lidelseshistorie
hvirvles op
af helikopternes slipstrøm.’

Amina aflagde sit lægeløfte
i Odessa
og kunne være blevet en ganske almindelig læge
men en revolution kom til landet
hun behandlede de sårede på Maidan
i lejren med de afghanske veteraner
der også ville et kleptokratifrit Ukraine


Himlens hundrede faldt
og krigen
kom til Ukraine
med de små grønne mænd fra Rusland
Amina tog til fronten
og kæmpede sammen med
Brigade-General Isa Munajev.
De maler ikoner af heltene.


Kadyrov
sendte en hitmand efter
Amina og Adam,
net poeten skrev

PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV
Kadyrovs hitman
glemte alle russerne
fruen havde skudt


PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV II
den smukke kvinde
havde lært at dræbe i
Grosnijs ruiner

PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV III
og derfor blev hun
ikke til en ’sort enke’
den dag i Kijev

Når præsidenter
bliver mafiabosser og ejer
en hær af snigmordere.
Der er helte
og et muslimsk ikon
lever nu videre på billeder


et usselt baghold
skuddene dræbte Amina
og sårede Adam,
en lejemorder
løber væk med de bitcoins
han fik
for et usselt drab
på en kvinde i Europa
den dag ved en jernbaneoverskæring
uden for Kijev…


lejemorderen
løber
løber
løber
...