torsdag den 23. december 2021

24. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 24. december

I Danmark holder vi jul om aftenen den 24. Vi spiser et godt måltid, danser om juletræet og giver gaver.
Jeg læser mange bøger, det gør forfattere.
Jeg får ofte bøger som gave.
Her er et udvalg af de bøger jeg har læst og handler om Ukraine og Putin.
En tanke, et juleønske – Rusland ville være et bedre land, hvis det ikke var styret af tyven Putin. Han stjæler både russernes penge og naboernes land.
God jul.
DER ER KRIG I EUROPA
når freden ikke
kan vindes med hjerter, må
vi bruge sværdet


og det er jul!


TIL EN RUSSISK SOLDAT
med kærlig hilsen
må jeg sætte blomster i
din kalashnikov


In Denmark we celebrate Christmas on the evening of the 24th. We have a good meal, dance around the Christmas tree and give gifts.

I read a lot of books, authors do! I often get books as a gift. Here is a selection of the books I have read about Ukraine and Putin.

A thought, a Christmas wish - Russia would be a better place if it were not ruled by the thief Putin. He steals both the money from the Russians and the land of the neighbors.

Merry Christmas.


THERE IS WAR IN EUROPE
when peace
can not be won with hearts,
we must use the sword


and its Christmas


TO A RUSSIAN SOLDIER
with love
may I put flowers in
your KalashnikovРОСІЙСЬКОМУ СОЛДАТОВІ
з любов’ю
можу я покласти квіти
у твій Калашников


(English: Astrid Bjerregaard Ukrainian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia, Catherine Belton, Matilde Kimer, Taras Kuzio)

23. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


23. december


600-800 russiske officerer og generaler er permanent udstationeret i Donbas


Vadym Skibitskyi, en repræsentant for det Ukrainske Forsvarsministerie HUR siger, at disse 600-800 russiske regulære officerer sidder i kommandostillinger i 1. og 2. armékorps af de russiske besættelsesstyrker i de besatte dele af Ukraines respektive oblaster, Donetsk og Luhansk, samlet kendt som Donbas.
Ved deres tilbagevenden til Rusland efter deres deltagelse i
kampene i Ukraine, modtager disse generaler og officerer fra de russiske væbnede styrker udmærkelser og karrierefremgang i den russiske hær, som rapporteret i et Facebook-opslag offentliggjort på HUR's side. ”Apropos generaler, så var det general Sergei Kuzovlev – ham der plejede at danne 2. armékorps – som blev chef for den 20. armé og derefter 8. armé, efter han vendte tilbage til Rusland fra de militære aktioner i Ukraine. Senere blev han udnævnt til næstkommanderende for det sydlige militærdistrikt af de russiske væbnede styrker," sagde Vadym Skibitskyi og tilføjede, at "på nuværende tidspunkt er stabene i korpset, brigadekommandoer og regimentchefer [i det besatte Donbas] aktive tjenesteofficerer fra de russiske væbnede styrker."PUTINS INVASIVE
han hænger ordner
på russiske officerer,
fra Donbas-styrken


MAJESTÆTSFORNÆRMELSE
når en præsident
voldtager naboerne
Putin Hu.ilo600-800 Russian military officers and generals permantly deployed to Donbas

Vadym Skibitskyi, a representative of the Ministry of Defense.

Skibitskyi said that those 600-800 Russian regulars hold command positions in the so-called 1st and 2nd army corps of the Russian occupation forces in the occupied parts of Ukraine’s respective oblasts, Donetsk and Luhansk, collectively known as the Donbas.

On their return to Russia after their participation in hostilities in Ukraine, such generals and officers of the Russian Armed Forces receive state awards and career advancement in the Russian army, as reported in a Facebook post published on the HUR’s page.

“Speaking of generals, it was General  Sergei Kuzovlec  – the one who used to form the 2nd Army Corps – who became commander of the 20th Army and then the 8th Army after he returned to Russia from the military actions in Ukraine. Later, he was appointed as deputy commander of the Southern Military District of the Russian Armed Forces,” said Vadym Skibitskyi, and added that “At present, the staffs of the corps, brigade commands, and regiment commanders [in the occupied Donbas] are active-duty officers of the Russian armed forces.”
PUTINS INVASIVE
He gives awards
to Russian officers,
from the Donbas occupation force


LESE MAJESTY
when a president
rapes his neighbors
Putin Hu.lo
( Euromaidan Press,  @loogunda,


onsdag den 22. december 2021

22. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER
22. december
Det her er en julekalender, og til en julekalender hører også et juletræ.
Mit første ukrainske juletræ, så jeg i december 2013.
Dengang var det også et Revolution og Dignity juletræ.
Janukovitj flygtede med nogle af de penge han havde stjålet fra det ukrainske folk.
Da Putin så hvordan Revolution of Dignity ændre Ukraine blev han bange for at farverevolutionen ville brede sig.
Han angreb Ukraine. Besatte Krim og den Donbas og Luhansk.
Lige nu truer han med et nyt storangreb.

Men stadigvæk er der juletræ i Kyjiv. Et flot juletræ.
Der er også juletræer ude ved fronten.
I kæmper for jeres land, derfor følger hjerterne også med jer ud i krigen, ud til fronten.
Jeg sender også mit eget store julehjerte til alle jer modige ukrainere jeg har mødt, og alle jer jeg ikke har mødt.

REVOLUTION OF DIGNITY JUL
folket på gaden
satte deres protest på
Yanniks juletræUKRAINSK JUL
Dejlig er jorden
jeg tænker på min ven, der
går vagt mod Putin
This is a Christmas calendar, and a Christmas calendar also includes a Christmas tree. My first Ukrainian Christmas tree, I saw in December 2013. Back then, it was also a Revolution and Dignity Christmas tree. Yanukovych fled with some of the money he had stolen from the Ukrainian people. When Putin saw how the Revolution of Dignity was changing Ukraine, he feared that the color revolution would spread. He attacked Ukraine. Occupied Crimea and the Donbas and Luhansk. Right now he is threatening another major attack. But there is still a Christmas tree in Kyiv.

A beautiful Christmas tree. There are also Christmas trees out at the front.

When You are fighting for your country, the hearts also follow you into the war, out to the front. I also send my own big Christmas heart to all of you brave Ukrainians I have met and all of you I have not met.REVOLUTION OF DIGNITY X-MAS
the people on Maidan
put NO to Yannik (and Putin)
on the Christmas treeUKRAINIAN XMAS
Beauty around us
I'am thinking of my friend
who is on watch to stop Putin


(Jesper Lindholt, Euromaidan Press, zaiarnyi_pasha, @AlexKokcharov,  Birgitte Bjerregaard, Nikita Titov)
tirsdag den 21. december 2021

21. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER
21.december

Jeg skrev lidt om det den 17. december.
Russiske soldater i Østukraine.
Gravergrupper som Bellingcat og Informnapalm, har gang på gang fremlagt beviser. Nogle af de veteraner jeg har mødt, der blandt andet var med til slaget ved Debaltseva er helt sikre på at det var regulære russiske enheder de stod over for i kampene.
Gradangrebet på Marupol 24. januar 2015, var et regulært russisk terrorangreb som dræbte mindst 30 og sårede 128. Angrebet kom 11 dage efter det russiske angreb på en bus ved Volnovakha hvor 11 civile blev dræbt.
I kan også selv følge med i retsagen omkring nedskydningen af MH17
https://www.courtmh17.com/en/court-days-2021.html
Bellingcat har arbejdet flot på at afdække beviserne. Bukmissilet kom fra 53 Luft Forsvars Missil Brigade i den Russiske Federation og blev transporteret ind i det russisk besatte Ukraine på dagen for nedskydningen og bagefter transporteret tilbage til Rusland. 298 civile blev dræbt på vej til Malaysia.

En distriktsdomstol i Ruslands Rostov-region beliggende på den ukrainske grænse afslørede, at en dømt seniorleder var ansvarlig for at købe, opbevare og sælge mad til russiske tropper stationeret i det østlige Ukraine. "Denne mad var beregnet til at blive sendt til militære enheder af de russiske væbnede styrker stationeret på DNR's og LNR's territorium," sagde retten i sin dom.
Fra Kreml: Benægt, benægt, benægt og de forsøger at få fjernet alle beviser. Personen med ansvaret for offentliggørelsen af dommen skal holde sig væk fra højhuse med vinduer!!!


Russiske styrker angreb fem gange ukrainske stillinger i Donetsk-, Luhansk- og Mariupol-sektorerne, inklusive tungt artilleri og våben forbudt af Minsk.
3 ukrainske soldater såret i en minesprængning, en alvorligt


VOLNOVAKHA
den sidste bus til
Volnovakha, med ståplads
til Grad helvede


MH17
Det må slutte her
præsidenten føres bort
og for en dommer


I wrote something about it on December 17th.
Russian soldiers in Eastern Ukraine.
Investigative groups such as Bellingcat and Informnapalm have repeatedly presented evidence. Some of the veterans I have met who, among other things, took part in the battle of Debaltseva are quite sure that it was regular Russian units they faced in the fighting.
The
Grad attack on Marupol on January 24, 2015, was a regular Russian terrorist attack that killed at least 30 and wounded 128. This attack came 11 days after the Russian attack on a bus at Volnovakha in which 11 civilians were killed.
You can also follow the trial around the shooting down of MH17. https://www.courtmh17.com/en/court-days-2021.html
Bellingcat has worked hard to uncover the evidence, the Buk that was used originated from the 53rd Anti_Aircraft Missile Brigade 
of the Russian Federation and had been transported from Russia on the day of the crash, fired from a field in a rebel-controlled area and returned to Russia afterwards.
The Buk killed 298 civilians on their way to Malaysia.
A district court in Russia’s Rostov region located on the Ukrainian border disclosed that a convicted senior manager was in charge of buying, stocking and selling food to Russian troops stationed in eastern Ukraine.
“This food was intended to be sent to military units of the Russian Armed Forces stationed on the territory of the DNR and LNR,” the court said in its verdict.


Russian
forces launch 5 attacks on Ukrainian positions in Donetsk, Luhansk and Mariupol sectors, incl heavy artillery and weapons banned by Minsk.

3 Ukrainian soldiers injured in a mine blast, one seriously


VOLNOVAKHA
the last bus to
Volnovakha, standing room
to Grad hell


MH17
It must end here
The President should be taken away
to the court case
(@GicAriana, @InformNapalm, @bellingcat, EuromaidanPress, www.courtmh17.com)
mandag den 20. december 2021

20. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


20. december
Den sidste uge angreb de russiske invasionsstyrker hårdest ved frontafsnittet nord for det besatte Horlivka, ved Svitlodarsk Bulge, og langs Bakhmut Road op til Siverskyi Donets floden.

1 ukrainsk soldat dræbt i kamp

7 ukrainske soldater såret i kamp
Putins hær har også beskudt ukrainske civile ved Travneve, Maryinka, Stanytsia Luhanska og Mayorsk. Mindst en person blev såret.


MINSK TRÆER
krigens træer i
Avdiivka. Grene hænger
over de døde
I går udtalte den nye tyske forsvarsminister
Christine Lambrecht til Bild

Det er klart: aggressoren er Rusland. Vi skal gøre alt for at stoppe en eskalering. Dette inkluderer også truslen om hårde sanktioner...

Vi er nødt til at bruge hele det sæt af instrumenter, vi har. Lige nu er vi nødt til at målrette Putin og dem omkring ham. De ansvarlige for aggressionen skal mærke de personlige konsekvenser, for eksempel at de ikke længere kan rejse til Paris Champs Élysées for at handle." Bild


BABYLON BERLIN 2021 II
Laschet grinte, men
kvinder står imod Putin
Tyvernes TysklandThis past week, Russian Forces invading Ukraine attacked most heavily on the battlefront north of occupied Horlivka, in the Svitlodarsk Bulge, and along the Bakhmut Road up to the Siverskyi Donets River.

1 Ukrainian KIA

7 Ukrainian WIA

Putins army has also shelled Ukrainian Civilians at Travneve, Maryinka, Stanytsia Luhanska and Mayorsk. One person was injured.

MINSK TREES
war torn trees in
Avdiivka. Branches hang
over dead bodies


The new German Defense Minister Christine Lambrecht in Bild: "The Aggressor is Russia. We must exhaust all possibilities to stop an escalation. That means also threats of hard sanctions….
We have to use the whole set of instruments we have. Right now we have to target Putin and those around him. Those responsible for the aggression must feel the personal consequences, for example that they can no longer travel to Paris. Champs Élysées to shop. " Bild

BABYLON BERLIN 2021 II
Laschet laughed, but the new
women oppose Putin
Germany in the Twenties
(Michael MacKay @mhmck, www.bild.de, DW)

søndag den 19. december 2021

19. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

19. december

I går var den danske forsvarsminister Trine Bramsen på besøg i Kijev.
Det er en god symbolsk støtte, som måske kan munde ud i mere reel dansk støtte til Ukraines kamp mod den russiske invasion.
Jeg noterede i min egen danske avis at de nu er gået bort fra at stave Kijev på russisk.
Trine Bramsen gik langs mindemuren med faldne ukrainske soldater. Gad vist om hun fandt billedet af Isa Munajev, bokseren fra Birkerød der faldt i Ukraine, da han kæmpede i den tjetjenske bataljon i slaget ved Debaltseve 1. februar 2015.
Isa Munajev var nok det virkelige mål for ”den etbenede” bombemand Lors Doukajev i september 2010. Jeg tror han var sendt af en de hemmelige russiske tjenester for at ramme Isa, og sprængte sig selv for at undgå at ramme landsmanden Isa.
Ingen danske politifolk eller efterretningsfolk har officielt arbejdet med denne teori, nok fordi de er så langt fra hvordan de russiske tjenester arbejder i vesten.
Det må den danske forsvarsminister tage med i overvejelserne, når der skal findes modsvar mod russernes trusler mod Ukraine og os.


DEBALTSEVE DAGBOG
de nedkæmpede
separatister, så kom
Putins enheder


KYIV IKKE KIEV
respekt for sproget
Ukrainsk Kyiv, ikke
besættelsessprog


Yesterday, the Danish Minister of Defense Trine Bramsen visited Kyiv.

It is a good symbolic support which may result in more real Danish support for Ukraine's fight against the Russian invasion.

I noted in my own Danish newspaper that they have now left spelling Kyiv in Russian.

Trine Bramsen visited the memorial wall with fallen Ukrainian soldiers. I wonder if she found the picture of Isa Munajev, the boxer from Birkerød KIA in Ukraine when he was fighting in the Chechen battalion in the battle of Debaltseve on February 1, 2015.

Isa Munajev was probably the real target of "the one-legged" bomber Lors Doukajev in September 2010. I think Doukajev was sent by one of the secret Russian services to hit Isa, and blew himself up to avoid hitting Isa. No Danish police or intelligence personnel have officially worked with this theory, probably because they are so far from how the Russian services work in the West. The Danish Minister of Defense must take this into account when responding to the Russians' threats against Ukraine and us.
KYIV NOT KIEV
respect the language
ukrainian Kyiv
not the occupiers language


DEBALTSEVE DIARY
they defeated
separatists,
then Putins units attacked

(viktorkovalenko.wordpress.com, facebook.com/tmunayev, https://mobile.twitter.com/Forsvarsmin)

lørdag den 18. december 2021

18. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


18. december

Det er det her Ukraine, der har kæmpet og kæmper for at blive fri for russisk dominans.
Et par af de gode minder jeg har med mine ukrainske venner.
https://www.youtube.com/watch?v=XfI-ZukxPcU
Jeg havde selv den glæde i 2016 at møde musikeren som synger for på MaidanPladsen, da jeg læste op på Bulgarkov museet i Kijev.
Det er en ’revolution of Dignity’ Putin er bange for – folket i gaderne.
Forestil jer en farverevolution der fylder gaderne i Rusland.
https://www.youtube.com/watch?v=DNvu9hDKvko
Den 17. faldt endnu en ukrainsk soldat ved fronten.
Ukraine er ikke og vil ikke være en del af Rusland. Og Putin har ingen historisk ret til at bestemme noget som helst over Ukraine.
EUROPA HYMNEN
det var os der slog
hinanden ihjel, men nu
synger om glæden

EUROKÆRLIGHED
de forelskede
kyssede hinanden bag
barrikaderne


DER ER HELTE
en åben kiste
med drengen på den sidste
rejse, folk knæler
This is Ukraine.

A few of the good memories I have with my Ukrainian friends.

I have the pleasure in 2016 to meet the musician who sings at EuroMaidan, when I performed at the Bulgarkov Museum in Kyiv.
It is a 'revolution of dignity' Putin is afraid of - the people in the streets.
Imagine a color revolution filling the streets of Russia.


On the 17th, another Ukrainian soldier KIA.
Ukraine is not and will not be part of Russia. And Putin has no historical right to Ukraine.


THE EUROPEAN ANTHEM
it was us who
killed each other, but now
we sing about the joy


EUROLOVE
young lovers
kissing
behind the barricades


THERE ARE HEROES
an open chest
with the boy on his last travel
people kneeling
ЄВРОКОХАННЯ
молоді коханці
цілувалися
за барикадами(www.mil.gov.ua/en/, Zoya Shu Video, Gintas Litinskas, Jesper Lindholt, English: Astrid Bjerregaard
Ukrainian and Russian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia
)fredag den 17. december 2021

17. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


17. december
Ukraine har brug for din hjælp.
Ukrainske mænd og kvinder har siden 2014 forsvaret sig mod Putins invasionshær

Ukraine er ikke og vil ikke være en del af Rusland. Og Putin har ingen historisk ret til at bestemme noget som helst over Ukraine.
Putin har siden februar 2014 angrebet Ukraine. I går kom endelig beviset om de russiske regulære styrker på Ukrainsk jord.
En distriktsdomstol i Ruslands Rostov-region beliggende på den ukrainske grænse afslørede, at en dømt seniorleder var ansvarlig for at købe, opbevare og sælge mad til russiske tropper stationeret i det østlige Ukraine. "Denne mad var beregnet til at blive sendt til militære enheder af de russiske væbnede styrker stationeret på DNR's og LNR's territorium," sagde retten i sin dom.

Jeg har under mine besøg i Ukraine mødt frontsoldater som har fortalt om kampene mod regulære russiske enheder.
Det var også en russisk Bukenhed som nedskød MH17, sikker fordi de troede at det var et ukrainsk troppetransporfly.
Ukraine vil kæmpe mod et nyt russisk angreb, godt nok har krigen tæret på ukrainernes kræfter. Men de vil kæmpe for deres land som de har gjort op igennem historien.
Et russisk storangreb vil nok helt ødelægge de Europa vi kender, det vil have lige så store konsekvenser som Berlinmurens fald i 1989, med negative følger

SE DE RUSSERE
Distriksdomstolen:
besættelsestropper er
Putins soldater

ISA MUNAJEV OG….
der er helte som
ofrer sig og kæmper for
alt hvad vi har kært#UkraineWillResist & #УкраїнаЧинитимеОпірUkraine needs your help. Ukrainian men and women have been defending Ukraine against Putin's invading army since 2014.

Ukraine is not and will not be part of Russia. And Putin has no historical right to rule Ukraine.

Putin has been attacking Ukraine since February 2014. Yesterday finally came the proof of the Russian regular forces on Ukrainian soil.

A district court in Russia’s Rostov region located on the Ukrainian border disclosed that a convicted senior manager was in charge of buying, stocking and selling food to Russian troops stationed in eastern Ukraine.

“This food was intended to be sent to military units of the Russian Armed Forces stationed on the territory of the DNR and LNR,” the court said in its verdict.


During my visits to Ukraine, I have met frontline soldiers who have told me about the fighting against regular Russian units.

It was also a Russian Buk unit that shot down MH17, probably because they thought it was a Ukrainian troop transport plane.

Ukraine will fight against a new Russian attack, well enough the war has eroded the forces of the Ukrainians. But they will fight for their country as they have done throughout history.

A major Russian attack will probably completely destroy the Europe we know, it will have as great consequences as the fall of the Berlin Wall in 1989, with negative consequences


LOOK AT THIS RUSSIAN
District Court:
occupation troops
are Putin's soldiers


ISA MUNAJEV AND…
There are heroes
who sacrifice themselves
and fight for everything we hold dear
ІСА МУНАЄВ І….
Є герої,
які жертвують собою
і борються за все, що ми цінуємо(@GlasnostGone, viktorkovalenko.wordpress.com, @AricToler, KyivIndependent, English: Astrid Bjerregaard
Ukrainian and Russian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia
)

torsdag den 16. december 2021

16. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER
16. december


Et monument over den 16-årige Stepan Chubenko blev for nylig afsløret i Kramatorsk. Stepan var en ivrig sportsfan og var målmand for fodboldholdet Avanhard Kramatorsk. Med krigens begyndelse deltog Stepan og hans venner i stævner til støtte for Ukraine. Russiske lejesoldater beslaglagde byen i april 2014.
Den 23. juni 2014 blev Stepan voldsomt slæbt fra Donetsk-toget på grund af det blå-gule bånd, der var fastgjort til hans rygsæk og FC Karpaty-tørklædet om halsen.

Stephan blev brutalt gennembanket. Alle hans tænder slået ud, mange knoglebrud. På et tidspunkt tog de ham med ned til floden. Tvang ham til at tage sine sportssko af, den eneste han bar, som var af en vis kvalitet, han var en ret lovende målmand. Så tvang de ham ned på knæ og skød ham i baghovedet. Han faldt, men bevægede sig. Så skød de ham 4 gange mere.

Gad vist hvor hans mordere er nu.
Russisk-ledede militante fra Kerch-bataljonen.
Nogle siger - i det besatte Krim. Andre siger – i Rusland.
Gad vist om de er blevet dekoreret lige som andre af Putins ”Novorussia sep
aratister’
Gad vist om de sover godt om natten.
Gad vist om de har det godt, når de går rundt i en 16-årig-død-drengs sportssko.

Gad vist om min gamle målmandshelt Peter Schmeichel har mødt de her ’helte’ da han rejste rundt og
promoverede Putins Rusland inden VM i 2018

Det var først efter flere måneder, at Stepans mor fandt hans lemlæstede lig. Den 8. november 2014 blev Stepan Chubenko begravet i sin hjemby.
Kramatorsk blev befriet af den ukrainske hær den 5. juli 2014.

Вічна Пам'ять! Evigt minde!

Герої не вмирають! Helte dør aldrig!

STEPAN CHUBENKO
vil aldrig mere
stå på mål, de dræbte ham
Putins hade mænd


CHUBENKO MOD SCHMEICHEL
der er helte som
kæmper for deres flag mens
andre er til salg


A monument to 16-year-old Stepan Chubenko was recently unveiled in Kramatorsk. Stepan was an avid sports fan and was the goalkeeper of the football team Avanhard Kramatorsk. With the start of the war, Stepan and his friends took part in rallies in support of Ukraine. Russian proxies seized the city in April 2014. On June 23, 2014, Stepan was violently dragged off the Donetsk train due to the blue-yellow ribbon attached to his backpack and the FC Karpaty scarf around his neck. Stephan was brutally beaten. All his teeth knocked out, many bone fractures. At one point, they took him down to the river. Forced him to take off his sports shoes, the only one he wore, which was of a certain quality, he was a pretty promising goalkeeper. Then they forced him to his knees and shot him in the back of the head. He fell, but moved. Then they shot him 4 more times. I wonder where his killers are now. Russian-led militants from the Kerch Battalion. Some say - in the occupied Crimea. Others say - in Russia.

I wonder if they have been decorated like other Putin's 'Novorussia separatists'

I wonder if they sleep well at night.

I wonder if they feel good when they walk around in a 16-year-old dead-boy's sports shoes.

I wonder if my old goalkeeper hero Peter Schmeichel has met this 'heroes' when he traveled around and promoted Putin's Russia before the World Cup in 2018

It was only after several months that Stepan's mother found his mutilated body. On November 8, 2014, Stepan Chubenko was buried in his hometown. Kramatorsk was liberated by the Ukrainian army on July 5, 2014.


Вічна Пам’ять! Eternal Memory!

Герої не вмирають! Heroes Never Die!


STEPAN CHUBENKO
will never again
be a goalkeeper,
Putins gang killed him


CHUBENKO VERSUS SCHMEICHEL
there are heroes
who are fighting for their flag
others for sale(http://euromaidanpress.com, https://khpg.org, screen RT)

onsdag den 15. december 2021

15. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

     


15. december


I går blev Dan-Bunkering dømt for at levere flybrændstof til russiske krigsforbrydelser i Syrien.
Nu er det her om krigen i Ukraine.
Det ukrainske medie arc.construction beskriver hvordan Siemens og Grundfos har været med til at etablere pumpestationen Beshterek-Zuya, som skal forsyne russiske militærbaser med drikkevand.
Siemens har også i 2016 solgt gas turbiner til to nye kraftværker, der skal forsyne det russisk-annekterede Krim med energi.
Russiske droner flyver med tyske motorer:

CAR-eksperter har i dronen fundet en 1-cylindret 3W-55i-motor produceret af det tyske firma 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH med base i Hanau, Hesse.


DAN-BUNKERING
hvordan føles det
at være med til Putins
krigsforbrydelser


SIEMENS OG GRUNDFOS MORALSKE KODEKS
hvad er forskellen
mellem Siemens/ Grundfos og
kleptokraterne

Yesterday, Dan-Bunkering was convicted of supplying aviation fuel to Russian war crimes in Syria. Now it's about the war in Ukraine. The Ukrainian media arc.construction describes how Siemens and Grundfos have helped establish the pumping station Beshterek-Zuya, which will supply Russian military bases with drinking water. In 2016, Siemens also sold gas turbines to two new power plants to supply Russian-annexed Crimea with energy. Russian drones fly with German engines: CAR experts have found in the drone a single-cylinder 3W-55i engine produced by the German company 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH, based in Hanau, Hesse.


DAN-BUNKERING
how does it feel
to be part of
Putins war crimes


SIEMENS AND GRUNDFOS CODE OF CONDUCT
What is the difference
between Siemens/Grundfos
and all The Kleptocrats(arc.construktion, https://khpg.org/en/1608809064, ww.uawire.org/german-engines-found-in-russian-drones-used-by-militants-in-donbas)