onsdag den 12. januar 2022

2 UKRAINSKE SOLDATER KIA 10.01.2022

 2 ukrainske soldater blev dræbt i af landminer nær Kruta Balka, Donetsk Oblast den 10. januar 2022.

En af dem var den 23-årige løjtnant Illya Suprun, bosiddende i Dnipro, uddannet fra Hetman Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces i Lviv.
De tjente i den 25. Separate Sicheslavska luftbårne brigade.
...
der er helte som
ofrer sig og kæmper for
alt hvad vi har kært2 Ukrainian soldiers were killed in a landmine blast near Kruta Balka, Donetsk Oblast on January 10, 2022.
One of them was 23-year-old Lieutenant Illya Suprun, resident of Dnipro, graduate of the Hetman Petro Sahaidachny National Academy of Ground Forces in Lviv.
They served in the 25th Separate Sicheslavska Airborne Brigade.
….
There are heroes
who sacrifice themselves
and fight for everything we hold dear


….
Є герої,
які жертвують собою
і борються за все, що ми цінуєм

Bosætning - Målet må være at få unge til at bosætte sig 11.01.2022

 https://fyens.dk/artikel/m%C3%A5let-m%C3%A5-v%C3%A6re-at-f%C3%A5-unge-til-at-bos%C3%A6tte-sig-p%C3%A5-nordfyn

Indlæg i Fyens Stiftstidende Nordfyn den 11.01.2022


fredag den 7. januar 2022

Vasyl Stus

 Vasyl Stus born 6 January 1938 in Rakhnivka Ukraine - killed 4 September 1985, Perm-36

VASYL STUS
Stus was killed in Perm
but his Ukrainian poems
survived

MEDVEDCHUK VERSUS STUS
The blood from your crimes.
Your hands have traces
under the nails


*************


"The path submerges in the dark of sleep.
The waters of bitter oblivion reach ever
higher. And ever closer is the edge.
I gaze into the emptiness of days and years —
and wonder: where is that borderland
that brings the severed soul back
to the primordial. To the vale of pleasures
heralded by the years of youth.
Quo vadis? The disobedient step
became itself in this unceasing walk,
and you are only following its trace.
The frail ribbon of the years grows thinner,
just like your shadow coming forth to meet you
and hypnotizing you… Your road has ultimately
ended. The darkness. The abyss. The edge.
So step beyond the verge. We cannot live
with this uncertainty. Between. By just half a step.
As if the foot was raised and paused,
and then it froze. A half-desire
cut off by semi-hesitation. Extensive borderlands
conceal themselves behind the hills of anguish —
the daring aims of space can’t see them.
Oh, what if that edge could know
that we are fractured! What does it take
for a mountain to become a mountain? What if we
could move these borderlands of time,
these borderlands of lingering
when the withered figures of desire,
these storms of passion, now reduced to ashes,
have fallen suddenly on us."
Stus

søndag den 2. januar 2022

Faldne Ukrainske soldater

 I dag omtaler danske medier at der er en ukrainsk soldat dræbt i kamp.

Menig Ihor Tychyna 20 døde i går 01.01.2022 på et militærhospital efter han blev alvorlig såret af en russisk snigskytte den 27.12.2021.
Tychma er den den første faldne ukrainske soldat i 2022.
Stanislav Bohuslavsky blev dræbt af en russisk snigskytte nær Avdivka den 31. december

….
der er helte som
ofrer sig og kæmper for
alt hvad vi har kært
Today, Danish media report that a Ukrainian soldier KIA

Private Ihor Tychyna, 20 y.o., has died in a military hospital on 01.01.2022 after he was heavily wounded by a Russian sniper on 27.12.2021. Tychyna is the first Ukrainian victim of Russian aggression in 2022.

Stanislav Bohuslavsky was killed by a sniper bullet near Avdiyivka, Donetsk Obl. on December 31, 2021.
….
There are heroes
who sacrifice themselves
and fight for everything we hold dear

torsdag den 23. december 2021

24. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 24. december

I Danmark holder vi jul om aftenen den 24. Vi spiser et godt måltid, danser om juletræet og giver gaver.
Jeg læser mange bøger, det gør forfattere.
Jeg får ofte bøger som gave.
Her er et udvalg af de bøger jeg har læst og handler om Ukraine og Putin.
En tanke, et juleønske – Rusland ville være et bedre land, hvis det ikke var styret af tyven Putin. Han stjæler både russernes penge og naboernes land.
God jul.
DER ER KRIG I EUROPA
når freden ikke
kan vindes med hjerter, må
vi bruge sværdet


og det er jul!


TIL EN RUSSISK SOLDAT
med kærlig hilsen
må jeg sætte blomster i
din kalashnikov


In Denmark we celebrate Christmas on the evening of the 24th. We have a good meal, dance around the Christmas tree and give gifts.

I read a lot of books, authors do! I often get books as a gift. Here is a selection of the books I have read about Ukraine and Putin.

A thought, a Christmas wish - Russia would be a better place if it were not ruled by the thief Putin. He steals both the money from the Russians and the land of the neighbors.

Merry Christmas.


THERE IS WAR IN EUROPE
when peace
can not be won with hearts,
we must use the sword


and its Christmas


TO A RUSSIAN SOLDIER
with love
may I put flowers in
your KalashnikovРОСІЙСЬКОМУ СОЛДАТОВІ
з любов’ю
можу я покласти квіти
у твій Калашников


(English: Astrid Bjerregaard Ukrainian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia, Catherine Belton, Matilde Kimer, Taras Kuzio)

23. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


23. december


600-800 russiske officerer og generaler er permanent udstationeret i Donbas


Vadym Skibitskyi, en repræsentant for det Ukrainske Forsvarsministerie HUR siger, at disse 600-800 russiske regulære officerer sidder i kommandostillinger i 1. og 2. armékorps af de russiske besættelsesstyrker i de besatte dele af Ukraines respektive oblaster, Donetsk og Luhansk, samlet kendt som Donbas.
Ved deres tilbagevenden til Rusland efter deres deltagelse i
kampene i Ukraine, modtager disse generaler og officerer fra de russiske væbnede styrker udmærkelser og karrierefremgang i den russiske hær, som rapporteret i et Facebook-opslag offentliggjort på HUR's side. ”Apropos generaler, så var det general Sergei Kuzovlev – ham der plejede at danne 2. armékorps – som blev chef for den 20. armé og derefter 8. armé, efter han vendte tilbage til Rusland fra de militære aktioner i Ukraine. Senere blev han udnævnt til næstkommanderende for det sydlige militærdistrikt af de russiske væbnede styrker," sagde Vadym Skibitskyi og tilføjede, at "på nuværende tidspunkt er stabene i korpset, brigadekommandoer og regimentchefer [i det besatte Donbas] aktive tjenesteofficerer fra de russiske væbnede styrker."PUTINS INVASIVE
han hænger ordner
på russiske officerer,
fra Donbas-styrken


MAJESTÆTSFORNÆRMELSE
når en præsident
voldtager naboerne
Putin Hu.ilo600-800 Russian military officers and generals permantly deployed to Donbas

Vadym Skibitskyi, a representative of the Ministry of Defense.

Skibitskyi said that those 600-800 Russian regulars hold command positions in the so-called 1st and 2nd army corps of the Russian occupation forces in the occupied parts of Ukraine’s respective oblasts, Donetsk and Luhansk, collectively known as the Donbas.

On their return to Russia after their participation in hostilities in Ukraine, such generals and officers of the Russian Armed Forces receive state awards and career advancement in the Russian army, as reported in a Facebook post published on the HUR’s page.

“Speaking of generals, it was General  Sergei Kuzovlec  – the one who used to form the 2nd Army Corps – who became commander of the 20th Army and then the 8th Army after he returned to Russia from the military actions in Ukraine. Later, he was appointed as deputy commander of the Southern Military District of the Russian Armed Forces,” said Vadym Skibitskyi, and added that “At present, the staffs of the corps, brigade commands, and regiment commanders [in the occupied Donbas] are active-duty officers of the Russian armed forces.”
PUTINS INVASIVE
He gives awards
to Russian officers,
from the Donbas occupation force


LESE MAJESTY
when a president
rapes his neighbors
Putin Hu.lo
( Euromaidan Press,  @loogunda,