onsdag den 2. oktober 2019

Den Lange Vej ny bogDEN LANGE VEJ Hussain en flygtning i Danmark af BJARNE KIM PEDERSEN
86 sider - 150 kr. ISBN: 978-87-93272-71-2
Udkommer uge 42

Vi taler så meget om flygtninge.
”Peter, har du lige tid til at komme forbi kontoret efter pausen. Vi skal måske have en ny elev, og jeg tænkte på dig,” sagde Lars, forstanderen på Damstrup Højskole.
Sådan startede Peter med Hussain, en afghansk flygtning som havde svært ved at lære dansk.
I hans papirer havde en tidligere lærer på en anden skole skrevet, at Hussain var doven.
Peter fik hurtigt en god kontakt med Hussain.
Men meget var svært.
Det her er historien om en afghansk flygtning og hans danske lærer.
Selve historien er fiktion, men dialogerne har fundet sted mellem en dansk lærer og forskellige flygtninge.

I foråret 2019 tilbragte forfatteren en del tid omkring Balkanruten i Kroatien og Bosnien.
Bihac i Bosnien er en dejlig by, men den præges af de ca. 5000 migranter eller flygtninge, der er strandet her i forsøget på at nå ind i Schengen-lande, som de tror vil ’flyde med mælk og honning.’
Balkanruten og flygtninge i Italien er også med i bogen.
Hussains rute var inde bag i en kølevogn fra Grækenland til Italien.
Arbejdet med bogen er støttet af et arbejdslegat fra Autorkontoen.

Hans ungdomsbøger i trilogien, Bøllevinger, Uden for festen og Køllesvingerne har solgt over 1200 eks. og fik følgende ord med på vejen:
'Hvis du ikke kender forfatteren, så læs Bøllevinger. Der er ikke mange ungdomsbøger, som både er spændende og lette at læse...' Lektør Lars Larsen om Køllesvingerne.
bjarne kim pedersen beretter om de unges liv og familie med lige dele nøgternt syn og indlevelsesevne... bogen er spændende, skidegod og favner sine unge på smukkeste måde, ingen
lades i stikken i beretningens meget flot afbalancerede neutralt betonede omsorg.” Poul G. Exner om Bøllevinger.
Bøllevinger blev i 2013 anbefalet som ferielæsning af Dansklærerforeningen, NOTA og Nationalt Videncenter for Læsning.

Bjarne Kim Pedersen (kan træffes på: 41424939)