lørdag den 30. marts 2019

UKRAINE GO AND VOTE

Voting day tomorrow in Ukraine.

NEXT STOP
democracy
is not on sale
to oligarchs“Go and vote, we’ve got you covered.”
Powerful social media campaign reminding Ukrainian voters that free elections are only possible because the Ukrainian army defends the country against Russian aggression. Thanks Peter Dickinson
Escalation in Donbas: One Ukrainian soldier killed, four wounded amid 19 enemy attacks in past day

Read more on UNIAN: https://www.unian.info/war/10498560-escalation-in-donbas-one-ukrainian-soldier-killed-four-wounded-amid-19-enemy-attacks-in-past-day.html
JFO: One Ukrainian soldier killed, two wounded in action in Donbas March 29

Read more on UNIAN: https://www.unian.info/war/10498275-jfo-one-ukrainian-soldier-killed-two-wounded-in-action-in-donbas-march-29.html
JFO: One Ukrainian soldier killed, two wounded in action in Donbas March 29

Read more on UNIAN: https://www.unian.info/war/10498275-jfo-one-ukrainian-soldier-killed-two-wounded-in-action-in-donbas-march-29.html
Heavy night of firing by Russia's forces.
They Killed 1 #Ukrainian soldier & wounded 4. Launched 19 firing attacks, 16 using heavy weapons. Both #Donetsk and #Luhansk regions hit by mortar fire. Thanks Alex King

torsdag den 21. marts 2019

Verdens PoesiDag Mit digt Amina


Jeg læste et af mine bedste digte som også er med i antologien Kill your darlings og Der er helte og fortalte historien om Isa Munajev 'Bokseren fra Birkerød' der faldt i Ukraine i slaget ved Debaltseve
Hans protræt hænger på heltemuren i Kyiv.
Sidste år talte jeg med hans søn i Ukraine.

Den etbenede terrorist Lors Doukaev 2010 Den tidligere tjetjener og nuværende belgiske statsborger var sikkert presset af Putins hemmelige tjenester til at forsøge et angreb på Isa. Det kunne dansk politi og presse ikke forestille sig og købte den politisk mere behagelige tanke at det var Jyllandsposten som var målet. Lors sidder ikke længere i et dansk fængsel, efter at han i 2011 blev idømt 12 års fængsel for terrorforsøg han blev i 2013 udvist til afsoning i Belgien.

Digtet er oversat til engelsk og har været bragt i en større artikel med delvis oversættelse til ukrainsk.
AMINA DER IKKE VILLE VÆRE SORT ENKE

Natalia Nikoforova
blev født i Odessa
dengang der endnu var en Berlinmur
ungdomslivet i Moskva og
Tjetjenien
det smukke ydre blev delt
som model i Moskva.
Nye tider
en ny præsident og en ny krig
Natalia blev
til Amina i krigen
og blev en krigsenke,
mange brave mænd faldt
i krigen mod Putins invasion
en Kalasnikov blev
hendes ven
og han veg ikke fra hendes side
indtil en ny mand
flyttede geværet en smule
så det kunne forsvare kærligheden
ved fronten
som havde bredt sig overalt i Tjetjenien.

Efter krigen
rev og sled
Russerracismen i hendes tørklæde
hadet mod de sortsmuskede kaukasere
og hun flygtede med sin mand
Adam
tilbage til Odessa

Andre er flygtet og jeg mindes en
23. februar i København på
Kristianiagade

23 FEBRUAR.

Taktfast
marcherende støvler.
Et ekko i historien
overdøver lyden af fødder
drevet afsted mod de
ventende togvogne,
fordrivelsen af et helt folk
fortoner sig
i Gulag Øhavet,
men de løsrevne blade
fra den uendelige lidelseshistorie
hvirvles op
af helikopternes slipstrøm.’

Amina aflagde sit lægeløfte
i Odessa
og kunne være blevet en ganske almindelig læge
men en revolution kom til landet
hun behandlede de sårede på Maidan
i lejren med de afghanske veteraner
der også ville et kleptokratifrit Ukraine

Himlens hundrede faldt
og krigen
kom til Ukraine
med de små grønne mænd fra Rusland
Amina tog til fronten
og kæmpede sammen med
Brigade-General Isa Munajev.
De maler ikoner af heltene.

Kadyrov
sendte en hitmand efter
Amina og Adam,
net poeten skrev

PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV

Kadyrovs hitman
glemte alle russerne
fruen havde skudt

PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV II

den smukke kvinde
havde lært at dræbe i
Grosnijs ruiner

PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV III

og derfor blev hun
ikke til en ’sort enke’
den dag i Kijev

Når præsidenter
bliver mafiabosser og ejer
en hær af snigmordere.
Der er helte
og et muslimsk ikon
lever nu videre på billeder

et usselt baghold
skuddene dræbte Amina
og sårede Adam,
en lejemorder
løber væk med de bitcoins
han fik
for et usselt drab
på en kvinde i Europa
den dag ved en jernbaneoverskæring
uden for Kijev…

lejemorderen
løber
løber
løber


AMINA WHO WOULD NOT WANT TO BE A BLACK WIDOW

Natalia Nikoforova
who was born in Odessa
back when the Berlin Wall still existed
she spend her youth in Moscow and
Chechnya.
Because of her beautiful look
she became a model in Moscow.
Changing times
a new president and yet another war
Natalia became
Amina in the war
and she became a war widow,
many worthy men fell
in the war against Putin's invasion.
A Kalashnikov was now
her friend
and he did not leave her side
until a new man
moved the rifle a little
so it could defend love
at the front
which had spread throughout Chechnya.

After the war
the Russian racism
tore her scarf
hatred for the ‘black’ caucasians
and she fled with her husband
Adam
back to Odessa

Others still have fled and I remember one
February 23 in Copenhagen on
Kristianiagade

23 FEBRUARY.


Rhythmical
marching boots.
An echo in history
drowns the sound of feet
driven to the
waiting train wagons,
the deportation of an entire nation
fades away
in
Gulag Archipelago
but the detached pages
from the endless tale of woe
swirls up
by the slipstream of the helicopters.

Amina swore her Hippocratic oath
in Odessa
and she could have become a very common doctor
if it weren’t for the revolution which to the country
She treated the wounded at Maidan
and in the camp with the Afghan veterans
who too wanted an Ukraine without Kleptocracy.

The heavenly hundred was killed
and the war
came to Ukraine
with the little green men from Russia
Amina went to the front
and fought together with
Brigade-General Isa Munaev.
They paint icons of heroes.

Kadyrov
sent a hitman to kill
Amina and Adam,
and the twit-poet wrote

PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV

Kadyrov's hitman
forgot all Russians
whom his wife had shot

PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV II

This beautiful woman
had learned to kill
from the ruins of Grozny

PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV III

and therefore she shall
not become a 'black widow'
That day in Kyiv

When Presidents
becomes mafia bosses and have
their own army of assassins.
There are heroes
and a Muslim icon
now only exists in pictures.

A disgusting ambush
the shots killed Amina
and wounded Adam,
the hit man
ran away with those bitcoins
he got as payment
for a filthy murder
on a woman in Europe
that day at a railroad crossing
outside of Kyiv ...

the hitman
ran
ran
ran
...


(English Astrid Bjerregaard Pedersen)


tirsdag den 12. marts 2019

Verdens PoesiDag ULYDIII 21.03.2019ULYD fylder tre år og Verdens Poesidag fejrer 20 års jubilæum

ULYD III – og de bedste digte
I samarbejde med Kunsthal ULYS præsenterer Musikbiblioteket og Hovedbiblioteket et spændende og alsidigt program for at markere Verdens Poesidag og åbning af minifestivalen ULYD III
Det er et spændende og alsidigt program som Odense Hovedbibliotek og Odense Musikbibliotek præsenterer i samarbejde med Kunsthal ULYS og Fynske forfattere torsdag d. 21. Marts. Der vil være digte i luften, musik fra gamle vinyler og spændende samtidskunst, når der både er fejring af Verdens Poesidag og åbning af minifestivalen ULYD III.
ULYD III
Rammen for poesidagen vil samtidig være første dag under minifestivalen ULYD III. En tilbagevendende festival, hvor videoinstallationer, installationskunst og lydkunst kædes sammen med repræsentanter fra den nyskabende danske musikundergrund. Formålet med festivalen er, at understøtte kunstneriske eksperimenter og kreative samarbejder mellem etablerede nationale kunstnere og den lokale scene for samtidskunst og eksperimenterende musik i Odense.
Det er tredje år i træk, at Odense Musikbibliotek og lokale Kunsthal ULYS sætter fokus på sammenhænge og brydningsflader mellem samtidskunsten og den nyskabende musik.
Verdens Poesidag
Fynske forfattere, som er en undergruppe af Dansk Forfatterforening, vil fejre 20 års jubilæet for indstiftelsen af Verdens Poesidag. Verdens Poesidag er oprettet af UNESCO i 1999 og er altid d. 21. marts.
Program for torsdag d. 21. marts
18.00: Fernisering og åbningstale
18.15: DJ: Musikbibliotekar og arrangementsansvarlig Mads Led Behrend spiller og rekontekstualiserer udvalgt musik fra Musikbibliotekets sjældne samling af vinyler som lydtapet til kunstinstallationerne
19.00: Digtoplæsning krydret med musik
Følgende fynske digtere vil læse deres bedste digt op og fortælle om, hvorfor det er godt.
Poul Grønbeck Knudsen
Iben Fog Staal
Allan Haas
Poul G. Exner
Lena Bertram
Inga Mollerup
Astrid Bjerregaard Pedersen

Per Nielsen
Sonja Kjærgaard Christiansen
Bjarne Kim Pedersen

Forfatteren
Martin Jensen introducerer digterne og styrer aftenens oplæsning.
Arrangementet slutter cirka kl. 21.00
Tid og sted
Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 18.00 til ca. 21.00 i Borgernes Hus, Østre Stationsvej 15, Odense C.
Gratis adgang - tilmelding ikke nødvendig.
NB:
Udstillede værker, som kan ses i hhv. i Hovedbibliotekets mødelokaler og i Musikbibliotekets sceneområde
Klintholm & Noer: Die Welle
Alex Mørch: Uden titel (robotinstallation)
Pernille Kragh Christensen & Lise Westzynthius: (Installation under udarbejdelse)
Noer & Bille: Videoprojektioner og koncertmiljø


https://www.odensebib.dk/arrangementer/ulyd-iii-og-de-bedste-digte

lørdag den 9. marts 2019

https://www.stopnordstreamgas.com/ NORDSTREAM 2

https://www.stopnordstreamgas.com/
Et link til en ven som også kæmper mod etableringen af Putins gasrørledning.
Bos for selskabet er den tidligere STASI mand Warnig

Læs Jens Høvsgaards om hvordan Putin har købt sig til gasaftalen


DE GULE ÆNDER
gassen pumpes ind
mens Nordstream, fylder os med
korruptionen

YELLOW DUCKS
'they pump the gas in
while Nordstream fills us with
corruption


Taras Shevchenko 9 March 1814

Taras Shevchenko
Taras Shevchenko was born on 9 March 1814
Jeg leger lidt med oversættelse af hans digte.

GENTAGNE ULYKKER

Kære Gud, ulykkerne kommer igen!
Der var så fredeligt, så roligt;
men vi begyndte at bryde lænkerne
der binder vores folk i slaveri ...
Når de brydes! ...
flyder vores folks blod igen!
Som vilde hunde om et kødben, er de kongelige bøller
i hinandens struber igen.

Taras Shevchenko 1854


torsdag den 7. marts 2019

8. marts #InternationalWomensDay UKRAINE#InternationalWomensDay Ukraine Heroes.

….
der er helte som
ofrer sig og kæmper for
alt hvad vi har kært….
There are heroes
who sacrifice themselves
and fight for everything we hold dear….
Є герої,
які жертвують собою
і борються за все, що ми цінуємоUKRAINSKE KVINDER
frontlinje kvinders

usynlige styrke mod
Putins botox krop


UKRAINIAN WOMEN
frontline women
the Invisible Battalions’ strength against
Putin's botox body(thanks Euromaidanpress, Alex King English: Astrid Bjerregaard
Ukrainian and Russian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia)