fredag den 17. december 2021

17. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 


17. december
Ukraine har brug for din hjælp.
Ukrainske mænd og kvinder har siden 2014 forsvaret sig mod Putins invasionshær

Ukraine er ikke og vil ikke være en del af Rusland. Og Putin har ingen historisk ret til at bestemme noget som helst over Ukraine.
Putin har siden februar 2014 angrebet Ukraine. I går kom endelig beviset om de russiske regulære styrker på Ukrainsk jord.
En distriktsdomstol i Ruslands Rostov-region beliggende på den ukrainske grænse afslørede, at en dømt seniorleder var ansvarlig for at købe, opbevare og sælge mad til russiske tropper stationeret i det østlige Ukraine. "Denne mad var beregnet til at blive sendt til militære enheder af de russiske væbnede styrker stationeret på DNR's og LNR's territorium," sagde retten i sin dom.

Jeg har under mine besøg i Ukraine mødt frontsoldater som har fortalt om kampene mod regulære russiske enheder.
Det var også en russisk Bukenhed som nedskød MH17, sikker fordi de troede at det var et ukrainsk troppetransporfly.
Ukraine vil kæmpe mod et nyt russisk angreb, godt nok har krigen tæret på ukrainernes kræfter. Men de vil kæmpe for deres land som de har gjort op igennem historien.
Et russisk storangreb vil nok helt ødelægge de Europa vi kender, det vil have lige så store konsekvenser som Berlinmurens fald i 1989, med negative følger

SE DE RUSSERE
Distriksdomstolen:
besættelsestropper er
Putins soldater

ISA MUNAJEV OG….
der er helte som
ofrer sig og kæmper for
alt hvad vi har kært#UkraineWillResist & #УкраїнаЧинитимеОпірUkraine needs your help. Ukrainian men and women have been defending Ukraine against Putin's invading army since 2014.

Ukraine is not and will not be part of Russia. And Putin has no historical right to rule Ukraine.

Putin has been attacking Ukraine since February 2014. Yesterday finally came the proof of the Russian regular forces on Ukrainian soil.

A district court in Russia’s Rostov region located on the Ukrainian border disclosed that a convicted senior manager was in charge of buying, stocking and selling food to Russian troops stationed in eastern Ukraine.

“This food was intended to be sent to military units of the Russian Armed Forces stationed on the territory of the DNR and LNR,” the court said in its verdict.


During my visits to Ukraine, I have met frontline soldiers who have told me about the fighting against regular Russian units.

It was also a Russian Buk unit that shot down MH17, probably because they thought it was a Ukrainian troop transport plane.

Ukraine will fight against a new Russian attack, well enough the war has eroded the forces of the Ukrainians. But they will fight for their country as they have done throughout history.

A major Russian attack will probably completely destroy the Europe we know, it will have as great consequences as the fall of the Berlin Wall in 1989, with negative consequences


LOOK AT THIS RUSSIAN
District Court:
occupation troops
are Putin's soldiers


ISA MUNAJEV AND…
There are heroes
who sacrifice themselves
and fight for everything we hold dear
ІСА МУНАЄВ І….
Є герої,
які жертвують собою
і борються за все, що ми цінуємо(@GlasnostGone, viktorkovalenko.wordpress.com, @AricToler, KyivIndependent, English: Astrid Bjerregaard
Ukrainian and Russian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia
)

Ingen kommentarer: