fredag den 20. december 2019

20. december


20. decemberPutin siger, at Moskva 'undersøger'
problemet med de 'oprindeligt russiske territorier' i Ukraine. Putin advarede også Ukraine mod ethvert forsøg på at bruge magt til at befri Donbas.

Dette refererer til Ruslands brug af ordet russiske interesser, såsom national interesse, sandhed og retfærdighed, for at retfærdiggøre sin politik og dens anerkendelse af militær magt som et legitimt instrument til at forsvare russiske landsmænd i udlandet.
Det betyder besættelse.Og opdateret fra i går: Flere detaljer om drabet på en 57 år gammel civil mand, dræbt i #Marinka 18. december. Michael blev ramt af en russisk snigskytte, mens han sad i hans baghaven. Han vaklede ud på gaden og søgte hjælp. Ukrainske samariter forsøgte at redde ham, men desværre døde han. Ukraines militær rapporterer om at et nyt hold russiske snigskytter er ankommet i det østlige Ukraine, og denne mands død var en del af deres modbydelige træning.

PUTIN DOKTRIN
Metastaser af
en invasiv kræft hærger
langs Putins grænserKRIGSFORBRYDELSER BETALER SIG

i skyggen af Haag
går krigsforbryderne frit
Putin-russerePutin says Moscow ’looking into’ issue of ’originally Russian territories’ in Ukraine. Also Putin warned Ukraine against any attemptd to use force to deoccupy Donbas.
This refers to Russia’s use of extralegal categories, such as national interest, truth and justice, to justify its policy, and its recognition of military force as a legitimate instrument to defend its compatriots abroad.
That means occupation.
And opdate from yesterday: More details of death of 57 year old civilian man, killed in #Marinka Dec 18th. Michael was hit by Russia’s forces sniper bullet whilst sitting in his backyard. He staggered out into street looking for help. Ukrainian Military medics tried to save him, but sadly he died. Ukraine military report a new team of Russian military snipers have arrived in eastern Ukraine and this mans death was part of their barbarous training.PUTIN DOCTRINE
metastases of
an invasive cancer ravaging
along Putin's borders 

WAR CRIMES PAY OFF
in the shadow of The Hague
war criminals walk free as 

Putin-Russians

(thanks Unian, Glasnost-Gone KyivPost, EuroMaidanpress, English: Astrid Bjerregaard)
Ingen kommentarer: