onsdag den 18. december 2019

18. december


 18. december
En italiensk domstol dømte Vitaly Markiv til 24 års fængsel i sommer, Vitaly Markiv, en ukrainer, der også har italiensk statsborgerskab,
Det meste af beviset, der viste, at han havde hjulpet med at koordinere et artilleriangreb i krigszonen i sit hjemland og dræbt en italiensk krigsfotograf, var hentet fra hans elektroniske apparater.
Men det er betænkeligt, da retten frigav sine beviser i efteråret, der viste, at blandt de beviser, der blev fremlagt af de italienske anklagere, var rapporter fra publikationer, der generelt betragtes som russisk propaganda.
Eksperter siger, at brugen af to videoer fra Russia Today, plus en rapport på webstedet Russkaya Vesna, som den ukrainske regering sagde var falske, rejste spørgsmål om, i hvilket omfang falske nyheder, efter at have infiltreret vestens nyhedsmedier og valg, nu trænger ind i domstole.
Markiv blev anklaget for involvering i dødsfaldene den 24. maj 2014 nær Sloviansk af den italienske journalist Andrei Roccelli og Andrei Mironov, den russiske, der optrådte som tolk. De to mænd blev dræbt af morter ild, mens de faktisk var i en krigszone, hvor de hverken havde officiel presse-akkreditering eller bar noget som helst tegn på, at de var journalister. Mironov var faktisk iført camouflage-bukser (som mange, hvis ikke alle, af de russiske eller pro-russiske krigere i området).

ITALIENSK SKUEPROCES VERSION 2019

Fire tyve år
dit navn føjet til rækken
af Putins fangerFAKE NYHEDER
hybridnyheder
fra Kreml ligner nazi nyt
version 2019

An Italian court sentenced Vitaly Markiv to 24 years in prison this summer, Vitaly Marki, a Ukrainian who also holds Italian citizenship
Most of the evidence showing that he had helped coordinate an artillery strike in a conflict zone of his native country, killing an Italian war photographer, had been retrieved from his electronic devices.
But it raised eyebrows when the court released its reasoning in the fall showing that among the evidence presented by Italian prosecutors were reports from publications that are generally considered outlets for Russian propaganda
Experts say the inclusion of two videos from Russia Today, plus a report on the website Russkaya Vesna that the Ukrainian government said was false, raised questions about the extent to which fake news, after infiltrating the West’s news media and elections, is now penetrating its courts.
Markiv was accused of involvement in the deaths on 24 May 2014 near Sloviansk of Italian journalist Andrei Roccelli and Andrei Mironov, the Russian rights activist who was acting as his interpreter.  The two men were killed by mortar fire while effectively in a war zone, with neither man having had official press accreditation, nor wearing anything to indicate that they were journalists.  Mironov, in fact, was wearing camouflage trousers (like many, if not all, of the Russian or pro-Russian fighters in the area).
ITALIAN SHOW TRIAL VERSION 2019

Vitaliy Markiv twentyfour years
your name added to the row
of Putin prisoners


FAKE NEWS

hybrid news
from the Kremlin looks like
the Nazi news version 2019
ФЕЙКОВІ НОВИНИ
гибридні новини
з Кремля схожі на
новини нацистів версія 2019

(thanks Unian, KyivPost, EuroMaidanpress, khpg.org English: Astrid Bjerregaard
Ukrainian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia
)


Ingen kommentarer: