lørdag den 14. december 2019

14. december


14. december


http://khpg.org/en/index.php?id=1576280493&fbclid=IwAR2hgo9KjZctaRsOTYE2VnW59fxMu8qofzN0l1k4hgyZGYL0eHYghUOU2AE

Eksperter bekræfter
at russiske FSB-officerer dræbte den 83-årige Krim-tatariske veteran Vedzhie Kashka
Uafhængige eksperter har konkluderet, at den 83-årige Vedzhie Kashka, en verdenskendt veteran fra den tatariske nationale bevægelse, døde som følge af overdreven vold fra de russiske FSB-officerer, der arresterede hende. Forsøg fra et ambulancehold til at redde den ældre dames liv blev derefter forhindret af en anden officer, der insisterede på først at udføre 'efterforskningsaktiviteter'. Vedzhie Kashka døde i ambulancen. På trods af den manglende grund til hendes arrestation og den overdrevne styrke, der blev anvendt mod en skrøbelig kvinde med dårligt helbred, har besættelsesmyndighederne konsekvent nægtet at indlede en straffesag.
Russlands forsøg på at arrestere 83-åringe var en del af en FSB 'operation' den 23. november 2017, syv måneder efter, at FNs internationale domstol beordrede Rusland til at trække sit politisk motiverede forbud mod Mejlis, eller det selvstyrende Tatar-organ, tilbage.


VEDZHIE KASHKA
dræbe en gammel
kvinde, hvor modigt er det
af præsidenten

KRIM 1944
kreaturvognene
blev fyldt med folkefjender
børn, kvinder og mænd

KRIM 2014
jøderne pakker
bederullerne sammen
flugt med tatarer

KRIM 2014, 2016, 2016, 2017, 2018
sæt tatar'ne fri
de kan ikke dømmes ved
en rigtig domstol
Experts confirm Russian enforcement officers killed 83-year-old Crimean Tatar veteran Vedzhie Kashka

Independent experts have concluded that 83-year-old Vedzhie Kashka, a world-renowned veteran of the Crimean Tatar national movement, died as the result of excessive violence by Russian enforcement officers who arrested her. Efforts by an ambulance team to save the elderly lady’s life were then hampered by another officer who insisted on first carrying out ‘investigative activities’.  Vedzhie Kashka died in the ambulance. Despite the lack of grounds for her arrest, and the excessive force used against a frail woman in ill health, the occupation authorities have consistently refused to launch a criminal investigation.
Russia’s attempt to arrest the 83-year-old was part of an FSB ‘operation’ on 23 November 2017, seven months after the UN’s International Court of Justice ordered Russia to withdraw its politically-motivated ban on the Mejlis, or self-governing body, of the Crimean Tatar people. 

VEDZHIE KASHKA
killing an old
tartar woman. How brave you are
Mr. President

CRIMEA 1944
cattle wagons
were filled with enemies of the people
children, women and men


CRIMEA 2014
Jews packing
Torah scroll and
fleeing with Tatars


CRIMEA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019
Free the Tatars
they can not be convicted
by a real court
КРИМ 1944
вагони для тварин
переповнені дітьми, жінками, чоловіками
«ворогами народу»

КРИМ 2014
Євреї згортають
Тору в сувої
втікають з Татарами


КРИМ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019
звільніть татар
вони не можуть бути засуджені
шляхом справжнього суду


(thanks http://khpg.org/en/index.php, EuroMaidanpress, English: Astrid Bjerregaard
Ukrainian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia
)


Ingen kommentarer: