torsdag den 16. april 2020

Amina og Adam Osmayev Mordet på Amina FSB agent anholdt


https://www.unian.info/society/10958408-sbu-reveals-top-mole-in-own-ranks-working-for-russians.html

Den 14. april blev Major General Valery Shaitanov anholdt i Ukraine en russisk agent placeret højt i det Ukrainske efterretningsvæsen. Han skulle have modtaget russiske ordrer om mordforsøget på Adam Osmayev, hvor Amina blev dræbt.
On April 14, agents took Valery Shaitanov into custody on charges of working for Russia’s Federal Security Service (FSB). According to the Ukrainian security agency, he had received orders from the FSB to organize the murder of prominent Chechen activist and war veteran Adam Osmayev.AMINA DER IKKE VILLE VÆRE SORT ENKE
Natalia Nikoforova
blev født i Odessa
dengang der endnu var en Berlinmur
ungdomslivet i Moskva og
Tjetjenien
det smukke ydre blev delt
som model i Moskva.
Nye tider
en ny præsident og en ny krig
Natalia blev
til Amina i krigen
og blev en krigsenke,
mange brave mænd faldt
i krigen mod Putins invasion
en Kalasnikov blev
hendes ven
og han veg ikke fra hendes side
indtil en ny mand
flyttede geværet en smule
så det kunne forsvare kærligheden
ved fronten
som havde bredt sig overalt i Tjetjenien.
Efter krigen
rev og sled
Russerracismen i hendes tørklæde
hadet mod de sortsmuskede kaukasere
og hun flygtede med sin mand
Adam
tilbage til Odessa
Andre er flygtet og jeg mindes en
23. februar i København på
Kristianiagade
’23 FEBRUAR.
Taktfast
marcherende støvler.
Et ekko i historien
overdøver lyden af fødder
drevet afsted mod de
ventende togvogne,
fordrivelsen af et helt folk
fortoner sig
i Gulag Øhavet,
men de løsrevne blade
fra den uendelige lidelseshistorie
hvirvles op
af helikopternes slipstrøm.’
Amina aflagde sit lægeløfte
i Odessa
og kunne være blevet en ganske almindelig læge
men en revolution kom til landet
hun behandlede de sårede på Maidan
i lejren med de afghanske veteraner
der også ville et kleptokratifrit Ukraine
Himlens hundrede faldt
og krigen
kom til Ukraine
med de små grønne mænd fra Rusland
Amina tog til fronten
og kæmpede sammen med
Brigade-General Isa Munajev.
De maler ikoner af heltene.
Kadyrov
sendte en hitmand efter
Amina og Adam,
net poeten skrev
PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV
Kadyrovs hitman
glemte alle russerne
fruen havde skudt
PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV II
den smukke kvinde
havde lært at dræbe i
Grosnijs ruiner
PUTIN KRIGEN DEN DAG I KIJEV III
og derfor blev hun
ikke til en ’sort enke’
den dag i Kijev
Når præsidenter
bliver mafiabosser og ejer
en hær af snigmordere.
Der er helte
og et muslimsk ikon
lever nu videre på billeder
et usselt baghold
skuddene dræbte Amina
og sårede Adam,
en lejemorder
løber væk med de bitcoins
han fik
for et usselt drab
på en kvinde i Europa
den dag ved en jernbaneoverskæring
uden for Kijev…
lejemorderen
løber
løber
løber
...(digtet er med i Kill your darlings - krimidigte og Der er helte)

AMINA WHO WOULD NOT WANT TO BE A BLACK WIDOW
Natalia Nikoforova
who was born in Odessa
back when the Berlin Wall still existed
she spend her youth in Moscow and
Chechnya.
Because of her beautiful look
she became a model in Moscow.
Changing times
a new president and yet another war
Natalia became
Amina in the war
and she became a war widow,
many worthy men fell
in the war against Putin's invasion.
A Kalashnikov was now
her friend
and he did not leave her side
until a new man
moved the rifle a little
so it could defend love
at the front
which had spread throughout Chechnya.
After the war
the Russian racism
tore her scarf
hatred for the ‘black’ caucasians
and she fled with her husband
Adam
back to Odessa
Others still have fled and I remember one
February 23 in Copenhagen on
Kristianiagade
23 FEBRUARY.
Rhythmical
marching boots.
An echo in history
drowns the sound of feet
driven to the
waiting train wagons,
the deportation of an entire nation
fades away
in Gulag Archipelago
but the detached pages
from the endless tale of woe
swirls up
by the slipstream of the helicopters.
Amina swore her Hippocratic oath
in Odessa
and she could have become a very common doctor
if it weren’t for the revolution which to the country
She treated the wounded at Maidan
and in the camp with the Afghan veterans
who too wanted an Ukraine without Kleptocracy.
The heavenly hundred was killed
and the war
came to Ukraine
with the little green men from Russia
Amina went to the front
and fought together with
Brigade-General Isa Munaev.
They paint icons of heroes.
Kadyrov
sent a hitman to kill
Amina and Adam,
and the twit-poet wrote
PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV
Kadyrov's hitman
forgot all Russians
whom his wife had shot
PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV II
This beautiful woman
had learned to kill
from the ruins of Grozny
PUTIN WAR THAT DAY IN KYIV III
and therefore she shall
not become a 'black widow'
That day in Kyiv
When Presidents
becomes mafia bosses and have
their own army of assassins.
There are heroes
and a Muslim icon
now only exists in pictures.
A disgusting ambush
the shots killed Amina
and wounded Adam,
the hit man
ran away with those bitcoins
he got as payment
for a filthy murder
on a woman in Europe
that day at a railroad crossing
outside of Kyiv ...
the hitman
ran
ran
ran
...
(Photo Brendan Hoffman)

Ingen kommentarer: