torsdag den 11. oktober 2007

Kronik om Konfirmation i Fyens Stiftstidende

Konfirmation er også kultur

Præster og biskopper har ytret ønske om at flytte konfirmationsalderen nedad, og kirkeministeren er positivt stemt. Men så flytter man f.eks. også de unges "drukdebut"
En præst sagde det. En biskop sagde det. En anden biskop skrev det i Kristeligt Dagblad.

Undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder vil gerne støtte præster og biskopper og flytte konfirmationen til sjette klasse.

Ønsket om at flytte konfirmationen fra syvende klasse (ottende klasse nogle steder) skyldes, at det vil være praktisk, når man nu politisk har valgt at flytte børnene til større skoler efter sjette klasse. Hvis man så konfirmerer i sjette klasse, vil man give de små lokalsamfund en hjælpende hånd. Bevare én af de store skelsættende begivenheder hjemme i den lokale menighed.

Samtidig mener man, at sjetteklasse-elever vil være lettere at håndtere for præsterne.

Umiddelbart lyder deres argumenter rimelige.

Men alligevel.

Hvis VI tager det sidste først. Vores ofte udskældte lærere håndterer aldersgruppen glimrende. Vel er der hormoner i frit spil. "Midlertidigt lukket pga. ombygning", ja og hvad så? Både sjette, syvende og ottende klasse er præget af hormoner, men anses dog for undervisningsbare. Og må også være det for præster.

Konfirmationen er jo dér, hvor man selv bekræfter sit tilhørsforhold til troen. Først kommer dåben, hvor ens forældre siger ja for én. Ved konfirmationen skal man selv sige ja. Og helst kunne overskue, hvad man siger ja til, så det vil være betryggende, hvis danske børn/unge stadigvæk er minimum syvende klasse og måske endnu bedre ottende klasse.

Sjette klasse er måske lettere at få til at sige ja. Men er de modne nok til selv at overskue ja'et? Det er bedre at få færre ærlige ja'er end flere manipulerede ja'er. Vores kirke søger vel kristne af gavn og ikke af navn?

Noget andet, som vi forbinder med konfirmationen. Myten om de voksnes rækker. Hvad man ikke selv har af selvopfattelse, skal familie og andre nok få sat i én. Hvor mange sange og konfirmationstaler handler ikke om at træde ind i de voksnes rækker? Et af de steder hvor myten næsten er blevet til sandhed, er i forbindelse med alkohol.

FRA min erfaring som klubleder og omgang med mange unge ved jeg, at konfirmationen er omdrejningspunktet for manges akoholdebut. Ganske kort efter konfirmationen begynder den tid, da hver weekend er en fest. For nogle betyder det i dag: "Nu skal vi drikke igennem". Hvilket i praksis vil sige en misbrugsorienteret kultur, hvor man drikker, til man segner.

Når jeg taler med unge, som stolt fortæller om begrebet "at drikke igennem", tænker jeg lidt på den gamle hedenske tradition fra vikingernes tid, da vore forfædre også drak (og åd), til de segnede.

Dybest set forstår jeg heller ikke fascinationen ved "at drikke igennem". Jeg mener, når man går til fest, er det bl.a. for at score, og man scorer altså ikke med bræk i mundvigen og helt uden kontrol med sine bevægelser. Hos en mand er der nogle funktioner, som er næsten autonome, men selv disse bliver sat ud af funktion, når man er stoned af druk.

Hvis vi nu med ministerens og kirkens velsignelse sætter konfirmationsalderen ned til sjette klasse, er der en stor risiko for, at vi samtidig flytter "drukdebuten".

Fra præstegården vil I måske sige, at det ikke er jeres ansvar, hvornår unge begynder at drikke. Nej, men I kunne måske blive en større del af samfundet og tage et medansvar. I stedet for at få flyttet konfirmationen til et tidspunkt, da I selv mener, at "kunderne" er mere medgørlige. Jeg ved da også, at en del steder arbejder I med mini-konfirmander, så børnene begynder et forløb tidligere.

I selve forløbet kunne der også laves et samarbejde med de nye skoler, så man tilgodeser de små sogne. I de kommende år vil der være en udvikling, som gør, at præsterne betjener flere sogne og på den måde også bliver lagt sammen ligesom skolerne.

I FJOR leverede jeg nogle digte til antologien Tro på det! En bog om konfirmation, tro og tvivl. Den kan varmt anbefales, ikke på grund af mit beskedne bidrag, men fordi den indeholder tekster om, hvad det er, der gør konfirmationen så speciel - så højtidelig og festlig? Sådan bredt om konfirmation, tro og kristendom med så forskellige vinkler som Jokeren, biskop Jan Lindhardt, Brian Holm, Margrethe Vestager og mange flere.

Jeg tror vi skal give konfirmationen mere opmærksomhed, også som en kulturbærende enhed. Som en anmelder skrev i forbindelse med bogen: "Problemet er ikke, at de unge ikke gider konfirmationen - sådan som situationen er i Sverige, hvor under halvdelen af en årgang konfirmeres. De unge strømmer stadigvæk til konfirmandstuerne. Men vi ville så gerne have, at de blev lidt længere!" Torsten Dam-Jensen.

Konfirmationen er ikke noget, som bare skal overstås, det er en del af det med at blive voksen. Hele vores korps af præster over hele landet burde være en del af ungdomsarbejdet.

Hvorfor er præsten ikke med som fagperson, når man rundt omkring holder oplæg om fest og alkoholnormer? De fleste steder sker det i forbindelse med konfirmation og ungdomsgilder. Hvor mange forældre som har haft konfirmander de sidste 10 år, har ikke været med til at diskutere, om der må drikkes til ungdomsgildet? Statistisk har ca. 80 pct. af alle 15-årige været fulde, selv om det er forbudt for denne aldersgruppe at købe alkohol.

Groft sagt gør vi meget mere ud af at lære vores børn at drikke, end vi går op i, hvad konfirmationen egentlig er for noget. Denne alkoholnorm tror jeg hindrer meget mere integration af muslimer og andre fremmede her i landet end forskellen i tro.

For at citere Jokeren fra Tro på det: "Kristendommen har efter min mening noget at gøre med en grundlæggende forståelse og opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Hele min opfattelse af rigtigt og forkert stammer fra min kristne tro, fra de kristne værdier, som jeg har med mig i min bagage.

Men GODT og ondt hænger også sammen med den tid og det samfund, man lever i, og dets grænser for, hvad der betragtes som rigtigt og forkert. For eksempel alkohol og cigaretter."

Det, man siger ja til ved konfirmationen, er meget mere end bare at få sagt ja til den store fest, gaverne og alt det, der følger.

Og det bliver altså ikke bedre af, at vi tager dem tidligere.

Det nærmer sig manipulation, når biskop Kresten Drejergaard siger: "Børn i den alder har stadigvæk en del af fantasien i behold. De er lettere at undervise. Der kører meget andet rundt i hovedet på dem i syvende klasse, så der er flere fordele end blot at løse et praktisk problem" TV 2 News 22. august.

Konfirmationen er kulturbærende for medlemmerne af folkekirken, så skal børnene ikke tages dér, hvor det er nemmest for præsten og lokalsamfundet. Opdragelse er et langt sejt træk, også for præsterne som det er for lærerne og forældrene. Jeg vil slutte med 17 stavelser til konfirmanderne:

konfirmation

hvor meget tror jeg i dag

mig og ham Jesus

PS. Jeg er selv far til fire børn. To er konfirmeret, to står for tur. Samtidig var jeg i 12½ år klubleder med daglig kontakt til børn/unge i alderen fra fjerde klasse til 18 år.

Bjarne Kim Pedersen
se den: http://www.fyens.dk/article/867103

6 kommentarer:

Anonym sagde ...

Hej Bjarne.
Blot denne kommentar til dine overvejelser: KOmfirmation er ikke at de unge siger 'ja' til noget som helst, men konfirmation er at vi som ansvarlige forældre siger 'ja' til kirkens tilbud om at de unge mennesker skal have et kursus i hvad det er de er døbte til. Konfirmationsforberedelse er dette kursus i hvad det var vi sagde JA til da de blev døbt. Der er én gang for alle sagt ja - det kan ikke laves om og det skal ikke gentages. Overfor Gud er der én gang for alle sagt JA!
Det er jo også underligt: Med alle mulige andre forhold vil vi som forældre være med til at bestemme: Hvor mange ting skal de gå til, hvornår skal de være hjemme om aftenen, skal de lave lektier osv - masser af ting vil vi vær emed til at bestemme, men når det kommer til konfirmation og religion: 'Det må du selv om - tror du?' Nje, religion og tro er ikke bare sådan noget de selv må bestemme fordi vi nu er blevet for selvfede til at insistere på at selvfølgelig skal de da også vide hvad et det er de er døbte til, hvad vores tro er.
Ja, det var det. Og så finder jeg i øvrigt det ville være godt at flytte det til 6. klasse - og hvorfor skal det absolut have så meget med sprut at gøre???

Bjarne sagde ...

Kære Anonyme.
Du mangler at sige, hvorfor du mener konfirmationen skal flyttes til 6. klasse.
Og så er det altså i min opfattelse den begivenhed, hvor de unge siger ja, og bekræfter det vi som forældre sagde da de blev døbt.
Med venlig hilsen
Bjarne

Anonym sagde ...

Hej Bjarne
Jeg er enig med dig, det er fint du modsiger biskop og kirkeminister og rejser en debat.
Jeg har ikke læst Tro På Det, men kan du ikke lægge dine bidrag ind her. Det vil jeg da gerne læse, og har du flere af de små korte om tro. Jeg er meget begejstret for dine små sms digte.

Bjarne sagde ...

Kære Anonyme
I må gerne efterlade jeres navn.
Men her kommer digtene, først de to fra Tro på det (først trykt i Og Verden Trænger Sig På)

FUNDAMENTALISME.

I Irland
kaster de sten
og rådne æg
på små skolepiger.
En 6 årig græder
angst
for det had
andre har bygget op
hun vil gerne i skole
sammen med sine veninder.

Fundamentalister
kan også være kristne
lige som os
selv om vi kun kommer i kirken
juleaften
og så den dag
der er konfirmation.


KONFIRMATION.

Præsten taler
om kirken
troen og hedninger
jødernes land
og en hel masse navne.
Kirken er vist nok
fyldt,
larmende små søskende
trosbekendelsen i kor:
Amen, amen, amen
svarer kirkesangeren
et smil til hende
nummer to længere nede i rækken,
festen venter
og gaverne
men først en lang række håndtryk
fotografen
og telegrammet med et rødt hjerte
indeni.

Festen bliver nok bedre
med den nye bordplan
fætteren
ved siden af
og papkusinen over for.

Gaverne må vente
til alle gæsterne
er kommet
og fotografen.
Konfirmanden
skal være midtpunktet.
”Det er din fest!”


Og så 3 fra SMS DIGTE, lån den på biblioteket eller køb den til dine konfirmander.


et usikkert kig
mod en fremtid der lurer
med de voksnes krav


Jesus på korset
jeg tror ikke så meget
andre tror mere


din Gud og min Gud
skal leve sammen i den
her nye verden

Anonym sagde ...

Hvad mener præsterne, og biskoppen
Bjarne Kim?

Bjarne sagde ...

Det ved jeg ikke kære anonyme.
Men jeg har fået et par meldinger fra andre som også har kontakt til både kirker og undervisning. De giver mig ret og roser mig for at have skrevet kronikken.
Selvfølgelig vil jeg da gerne have en dialog med både præster og biskopper som har foreslået alderen nedsat.
Personligt havde jeg også et brug for at markere, at der også var stemmer imod en nedsættelse af alderen.
Bjarne