lørdag den 19. december 2020

19. december

 19. decemberI Blomsterne og Bierne har jeg skrevet en del om levende hegn og alt den natur, der er i hegnene. Jeg gik for et stykke tid siden med en biolog langs med et hegn, der blev plantet for nogle år siden. Biologen gjorde opmærksom på, at hegnet ikke var bredt nok for at være god natur. 

Det kan godt være at hegnet ikke er bredt nok, men dyrene trives godt i hegnet selv om det er en halv meter for smalt.
Blomsterne og Bierne side 52
MARKHEGN
Engang var landskabet delt af markhegn. Hver lille gård eller husmandssted havde levende hegn rundt om markerne. Nogle er heldigvis bevarede, når jorden er købt op af nutidens meget større gårde.
Hegnene var også nyttige for drengene, når der skulle findes gode Y-grene til slangebøsser, det er historie i dag. En slangebøsse er blevet et våben efter våbenloven, fordi de er blevet brugt til at skyde efter politiet. Det var vist også efter, at venstresocialisterne havde brugt en slangebøsse på en valgplakat.
Markhegnene var også fyldt med spiselige bær og nogle steder æbler. Nødder, men dem blev der vogtet over.
Mirabelle er nøjsom og kan gro på selv meget dårlig sandjord. Den tåler beskæring godt og er derfor velegnet til hegn og i dag som en del af vildtplantninger. De fleste Mirabelle bliver lidt melede. Og de kan være svære at komme tæt på, da man først møder de tornede grene.
Lidt anderledes er det med fuglekirsebær. De er mere søde, og vokser i vejret som træer. Fuglekirsebær har en smuk blomstring, som kan minde om japanske kirsebær.
Her på Fyn er vi en del steder også beriget med kræge-blommer, som har en stærk smag. Det er en blomme, selv om de også kan minde om slåen. De har også tornede grene og kan bruges til marmelade og til kryddersnaps.
I den mere velsmagende ende var der nogle steder moreller, som vel nærmest er en lokalbetegnelse for kirsebær.
Det vil være en god ide, hvis vi gik i gang med at reetablere gamle hegn, eller skabe nye hegn. Jeg ved en del beplantninger bliver etableret som vildtremiser. Alle lodsejere kan søge ordningen ’Plant for vildtet’ om et tilskud til plantning af træer og buske i det åbne land til gavn for vildtet. Det kan eksempelvis være vildtremiser, hegn eller krat, der kan være med til at skabe yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ for vildtet.

FØRST BLOMSTRER MIRABELLE
hylden blomstrede
efter syrenerne i
min barndoms markhegn
Ingen kommentarer: