søndag den 13. december 2020

13. december

13. december
I går sad jeg og hørte Vildspor på Radio4. Programmet kan varmt anbefales, det er naturnørderi på højt plan.
I går var det om genetablering af søer med udgangspunkt i Lille Vildmose og Birkesø. https://www.radio4.dk/program/vildspor/?id=sforklaringer_ep_12_12_20
Jeg tænker selv på vores besøg i Lille Vildmose denne sommer. Vi sad i juni måned en dag i bilen på vej fra Ommo Å Camping til Baldersbæk, hvor vi skulle have taget nogle billeder til min bog Blomsterne og Bierne. Her hørte vi Vildspor, hvor de talte om Lille Vildmose, og vi aftalte, at der skulle sommerferien i august bruges, hvis Europa stadigvæk var coronaramt.
Da vi i august kom til Lille Vildmose blev det til denne ekstrahistorie i Blomsterne og Bierne side 102.

VILD MOSEMens vi går ad plankestierne i Lille Vildmose, mellem lyng og kæruld, taler vi om troldebogen, som var en af børnenes favoritter:

”Og så tog troldemor børnene med sig ud i mosen for at plukke kæruld...” (Rolf Lidberg, Troldebogen).

Smalbladet kæruld er almindelig i hele landet i områder med våd jordbund i grøfter, moser, tørvegrave, på enge og ved søbredder.

Den smalbladede kærulds blomster har en lille hårkrans, som vokser sig større, når frugterne modnes. Førhen blev ulden faktisk brugt til fyld i dyner og puder. Det er dog ikke muligt at spinde garn af ulden fra den smalbladede kæruld. Det er den for kort til.

Lille Vildmose er ikke en lille oase, det er den frodige natur, der ikke findes tilsvarende andre steder i Danmark. Hele området rummer store moser, skovområder, og store, fuglerige søer. I den nordlige del findes næsten urørt højmoseområder, mens andre er overgået til naturgenopretning.

Hele området på 76 km² er fredet, og der bliver arbejdet med naturgenopretning i de dele af mosen, der tidligere har været brugt til spaghnumudvinding. De store skove Høstmark Skov og Tofte Skov er naturskov med hovedsageligt løvtræer. Begge steder lever store bestande af krondyr og i Tofte skov vildtlevende vildsvin og elge.

Midt i Lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret. Her kan man betale for forskellige aktiviteter og få udleveret kort og gode råd til, hvordan mosen bedst opleves på egen hånd. Der er også mulighed for at tage med på guidede ture. I området er der desuden mulighed for at få viden om den kultur der har udfoldet sig i området, hvor mennesker tidligere har udnyttet Lille Vildmoses naturressourcer.

På den ene dags lange gåtur på ca. 16 kilometer, så vi: Traner, havørn, kongeørn, vildsvin og to hugorme, plus al den almindelige højmosenatur, som er blevet genskabt her med lyngarealer. Og det kan anbefales at gå rundt, selv om det også er muligt at køre og så stoppe ved udsigtspunkterne.


TROLDE HISTORIE
engang var trolde
de venlige af Lidberg
der plukker kæruld


Ingen kommentarer: