tirsdag den 21. december 2021

21. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER
21.december

Jeg skrev lidt om det den 17. december.
Russiske soldater i Østukraine.
Gravergrupper som Bellingcat og Informnapalm, har gang på gang fremlagt beviser. Nogle af de veteraner jeg har mødt, der blandt andet var med til slaget ved Debaltseva er helt sikre på at det var regulære russiske enheder de stod over for i kampene.
Gradangrebet på Marupol 24. januar 2015, var et regulært russisk terrorangreb som dræbte mindst 30 og sårede 128. Angrebet kom 11 dage efter det russiske angreb på en bus ved Volnovakha hvor 11 civile blev dræbt.
I kan også selv følge med i retsagen omkring nedskydningen af MH17
https://www.courtmh17.com/en/court-days-2021.html
Bellingcat har arbejdet flot på at afdække beviserne. Bukmissilet kom fra 53 Luft Forsvars Missil Brigade i den Russiske Federation og blev transporteret ind i det russisk besatte Ukraine på dagen for nedskydningen og bagefter transporteret tilbage til Rusland. 298 civile blev dræbt på vej til Malaysia.

En distriktsdomstol i Ruslands Rostov-region beliggende på den ukrainske grænse afslørede, at en dømt seniorleder var ansvarlig for at købe, opbevare og sælge mad til russiske tropper stationeret i det østlige Ukraine. "Denne mad var beregnet til at blive sendt til militære enheder af de russiske væbnede styrker stationeret på DNR's og LNR's territorium," sagde retten i sin dom.
Fra Kreml: Benægt, benægt, benægt og de forsøger at få fjernet alle beviser. Personen med ansvaret for offentliggørelsen af dommen skal holde sig væk fra højhuse med vinduer!!!


Russiske styrker angreb fem gange ukrainske stillinger i Donetsk-, Luhansk- og Mariupol-sektorerne, inklusive tungt artilleri og våben forbudt af Minsk.
3 ukrainske soldater såret i en minesprængning, en alvorligt


VOLNOVAKHA
den sidste bus til
Volnovakha, med ståplads
til Grad helvede


MH17
Det må slutte her
præsidenten føres bort
og for en dommer


I wrote something about it on December 17th.
Russian soldiers in Eastern Ukraine.
Investigative groups such as Bellingcat and Informnapalm have repeatedly presented evidence. Some of the veterans I have met who, among other things, took part in the battle of Debaltseva are quite sure that it was regular Russian units they faced in the fighting.
The
Grad attack on Marupol on January 24, 2015, was a regular Russian terrorist attack that killed at least 30 and wounded 128. This attack came 11 days after the Russian attack on a bus at Volnovakha in which 11 civilians were killed.
You can also follow the trial around the shooting down of MH17. https://www.courtmh17.com/en/court-days-2021.html
Bellingcat has worked hard to uncover the evidence, the Buk that was used originated from the 53rd Anti_Aircraft Missile Brigade 
of the Russian Federation and had been transported from Russia on the day of the crash, fired from a field in a rebel-controlled area and returned to Russia afterwards.
The Buk killed 298 civilians on their way to Malaysia.
A district court in Russia’s Rostov region located on the Ukrainian border disclosed that a convicted senior manager was in charge of buying, stocking and selling food to Russian troops stationed in eastern Ukraine.
“This food was intended to be sent to military units of the Russian Armed Forces stationed on the territory of the DNR and LNR,” the court said in its verdict.


Russian
forces launch 5 attacks on Ukrainian positions in Donetsk, Luhansk and Mariupol sectors, incl heavy artillery and weapons banned by Minsk.

3 Ukrainian soldiers injured in a mine blast, one seriously


VOLNOVAKHA
the last bus to
Volnovakha, standing room
to Grad hell


MH17
It must end here
The President should be taken away
to the court case
(@GicAriana, @InformNapalm, @bellingcat, EuromaidanPress, www.courtmh17.com)
Ingen kommentarer: