torsdag den 9. december 2021

10. december DER ER KRIG I EUROPA JULEKALENDER

 10. december
Menneskerettighedsdagen 10 december – den dag for 7
3 år siden FNs generalforsamling vedtog Menneskerettighedserklæringen.

Menneskerettighedskrænkelser på Krim efter den russiske invasion
i 2014!!!

"I øjeblikket tæller ukrainske menneskerettighedsorganisationer mindst 105 personer, som er i fængsel på den besatte Krim og Den Russiske Føderation. Det er borgerne fra Ukraine, som vi betragter som politiske fanger. Yderligere seks personer er i husarrest og kan ifølge metoden også være politiske fanger. Derfor er det samlede antal - mindst 111 mennesker er ofre for politisk motiveret forfølgelse i Rusland og det besatte Krim. 84 af dem er krimtatarer, 80 af dem sidder i fængsler for artikler og sager, hvor de allerede er blevet dømt eller står over for meget strenge straffe: 15, 17, 20 år osv." ZMINA, Tatiana PechonchykKRIM 1944
kreaturvognene
blev fyldt med folkefjender
børn, kvinder og mændKRIM 2014

jøderne pakker
bederullerne sammen
flugt med tatarerKRIM 2014, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

sæt tatar'ne fri
de kan ikke dømmes ved
en rigtig domstol
Human Rights Day is observed every year on 10 December – the day the United Nations General Assembly adopted, in 1948, the Universal Declaration of Human Rights.

H
uman rights violations in Russian-occupied Crimea.
“Currently, Ukrainian human rights organizations number at least 105 people who are in prison in the occupied Crimea and the Russian Federation. These are the citizens of Ukraine, whom we consider being political prisoners. Six more people are under house arrest and, according to the methodology, can also be political prisoners. Therefore, the total number - at least 111 people are victims of politically motivated persecution in Russia and occupied Crimea. 84 of them are Crimean Tatars, 80 of them are in prisons for articles and cases, where they have already been sentenced or face very severe punishments and very long sentences: 15, 17, 20 years, etc", ZMINA, Tatiana Pechonchyk.
CRIMEA 1944

cattle wagons
were filled with enemies of the people
children, women and men


CRIMEA 2014

Jews packing
Torah scroll and
fleeing with TatarsCRIMEA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Free the Tatars
they can not be convicted
by a real court

КРИМ 1944
вагони для тварин
переповнені дітьми, жінками, чоловіками
«ворогами народу»


КРИМ 2014

Євреї згортають
Тору в сувої
втікають з ТатарамиКРИМ 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021
звільніть татар
вони не можуть бути засуджені
шляхом справжнього суду


(crimea.suspilne.media, khpg.org, English: Astrid Bjerregaard, Ukrainian: Johannes Wamberg Andersen/ Svitlana Zymnia)


Ingen kommentarer: