fredag den 14. maj 2021

Nordjyske stiftstidende "Hvor er firmaers moral blevet af?" Grundfos og Siemens på Krim

 Tak til Nordjyske medier for at bringe mit indlæg.

 Det ukrainske medie arc.construction beskriver hvordan Siemens og Grundfos har været med til at etablere pumpestationen Beshterek-Zuya, som skal forsyne russiske militærbaser med drikkevand. Det skønnes at Rusland har sendt 100.000 russere til bosættelse i Simferopol området.
Der er risiko for at pumpestationen vil ødelægge den økologiske balance i Zuya floden.
En yderligere udtørring af floden vil ødelægge det specielle landskab og vil ”stjæle” vandforsyningen til den oprindelige Krim befolkning tatarerne, der bor i området. Det var den befolkningsgruppe Stalin i 1944 fængslede og deporterede, og lod russere flytte ind i tatarernes huse.
Det ser ud til at Siemens og Grundfos forsøger at slippe uden om den handelsblokade der er iværksat mod Krim efter den russiske besættelse og annektion i 2014., ved at bruge det russiske firma VDK. (ifølge det russiske medie vedomosti).
I P1 orientering 19. april forsvarer Grundfos sig og vasker hænder: ”De overtræder ikke sanktionerne”, siger deres mand.
DW har en længere artikel den 06.05, som beskriver både Grundfos og Siemens måde at levere til et russisk firma, og så lade det russiske firma bruge det uden betingelser, hvor de har lyst til. Så kan begge firmaer officielt vaske hænder, tjene penge og beholde positive forhold til de russiske kunder. Og sikkert også et stort plus hos Putin.
Det var samme metode og samme firma Siemens brugte i 2016, da de ulovligt leverede gasturbiner til to nye kraftværker, der skulle forsyne det russisk-annekterede Krim med energi.
Inden Putin med ’små grønne mænd’ besatte Krim fik de drikkevand via en kanal til Ukraines fastland.
Den lukkede Ukraine som modsvar for den russiske besættelse.
Krim tørster lige nu.
Det undrer mig, at Putin har været i stand til at få bygget en bro til det besatte Krim, men ikke en rørledning med vand.

På de sociale medier er jeg allerede, fra Putinstøtter, blevet belært om, at Krim ved en demokratisk afstemning selv valgte at blive indlemmet i Rusland. Lad os lige tage den først, et demokratisk valg kan aldrig finde sted, mens alle offentlige bygninger er besat af 'små grønne mænd'. Putin har også selv vedgået, at det var russiske kommandotropper.
Videre kan det tilføjes, at de folk Putin fik fløjet ind som en slags valgobservatører var folk fra Jobbik (Ungarn), BZÖ (Østrig), CEDADE spanien, serbiske nationalister. Tilsammen repræsenterede de fint de ekstreme højrepartier i Europa suppleret af nystalinister.
Ukrainerne stemte i 1991 om selvstændighed, også på Krim var der flertal for at være en del af et uafhængigt Ukraine. 54% og 57% i de to afstemningsområder.

Krim som en del af Rusland er ikke anerkendt af FN eller nogle vestlige lande, selv inden for egne støttelande har Putin haft svært ved at samle støtte.
EU har vedtaget sanktioner mod Krim og Sevastopol på baggrund af Ruslands ulovlige annektering af Krim og Sevastopol. Det fremgår af Rådets forordning nr. 692/2014 med senere ændringer.

Sanktionerne forbyder firmaer at eksportere energi teknologi til Krim eller sælge service til Krims energi infrastruktur.

Det er ikke fordi, jeg ikke under den russiske befolkning industri og energi.


Men for det første går russisk vækst i dag i lommerne på Putins loyale oligarker.
For det andet burde vi i 2021 være så civiliserede i Europa, at vi ikke ændrer grænser med militær magt. Vores europæiske værdier bygger på frihed, lighed og demokrati.


Men det er slet ikke første gang store firmaer, lande og personer sætte kolde kontanter over moralsk ageren, den tidligere forbundskansler Schröder, var allerede inden han gik af dybt involveret i Putin og Gazprom.
Da VM i fodbold blev afholdt i Rusland gik vores eget fodboldikon Peter Schmeichel i russisk tjeneste for Putins reklamekanal RT.
Jeg vil slutte med at citere fra Grundfos og Siemens værdier.

Eksportkontrol

Du accepterer, at de digitale løsninger kan være underlagt eksportkontrol og regler vedrørende handelssanktioner, herunder f.eks. bestemmelser fra EU, de Forenede Nationer og USA, og at der derfor kan være begrænsninger i forbindelse med eksport, reeksport, overdragelse, videreoverdragelse eller overførsel af de digitale løsninger (’eksport/reeksport’). Du accepterer at overholde alle gældende regler vedrørende eksportkontrol og handelssanktioner i din brug af og disposition over de digitale løsninger, herunder f.eks. ved at indhente relevante eksport-/importtilladelser og ikke give sanktionerede personer og enheder adgang til de digitale løsninger. De digitale løsninger må ikke anvendes til – eller i forbindelse med – nukleare eller militære/våbenmæssige formål.”

Tilbage til Siemens moral.
Siemens er også i Danmark og direkte fra deres hjemmeside:
Ud over at forebygge korruption, overtrædelse af konkurrenceregler og reglerne om eksportkontrol, så beskytter Compliance også vores selskab mod svindel og hvidvask.”

Altså ét er mål, noget helt andet er ageren, det må interessere både den danske regering, folketinget, og resten af den danske befolkning.
Ingen kommentarer: