mandag den 8. juli 2013

SREBRENICA

LIDICE – SREBRENICA MEMORIAL

Vilde blomster
på en gravplads,
førhen plantede de roser
og holdt taler.

Mændene blev stillet foran muren
på Horaks gård
10 på række med tysk grundighed
og smidt i en bunke,
børnene
dræbt som skadedyr.
Filmen viser os
racismens djævlefjæs
båret frem af strækmarch.

De døde hvisker en stemning
vores børn plukker blomster
til børnegravene
og taler med dæmpede stemmer.

Erindringen om en ugerning
der aldrig må glemmes

men
hvor lang tid tager det
at læse trehundredeogfyrre navne


bagefter
læser du de ottetusinde navne
og skriver tiden
efter 11. juli 1995
Srebrenica

LIDICE-SREBREMCA MEMORIAL

Divlji cvjetovi
najednoj grobnici
prije su sadili ruZe
i drLah govore.
Mu5karcip ostavlej ni ispred
zida
u Horak dvori5tu
10 u redu sa njemadkom
temeljitoS6u
i badenui gomilu,
djeca
ubijenak ao zvijeri.
Film nam pokazuje
tlavolskoli ce rasizma
no5enon apnjedp aradiraju6imm ar5em.
Mrtvi Sapucjue dnor aspoloZenje
na5a djeca beru wije6e
za djedje rake
i govore prigu5enim
glasovima.
Sjedanjen aj edno zlodjelo
koje se nikada ne smije zaboravrti
ali
koliko dugov remenau zima
ditanjet ri stotinei detrdeset
imena

....


nakon toga
ditai osam hiljada imena
i zapizujev5r ijeme
nakonl ljula 1995
SrebrenicaLidice - Srebrenica Memorial
Wild flowersat a cemetery,
before they planted roses
and gave speeches.

The men were lined up in front of the wall
at Horaks farm
10 in a row with German precicion
and discarded in a heap,
kids
slaughtered like vermin.
The film shows us
devil’s face of racism
carried by the nazi march.

The dead whisper
our children pick flowers for
the children's graves
and speak with hushed voices.

The memory of an atrocity
that must never be forgotten

but
how long does it take
to read three hundred and forty names

...

afterwards you
read the eight thousand names
Srebrenica 11 July 1995 and count the time.

http://www.rferl.org/media/video/25040054.html

Ingen kommentarer: