onsdag den 21. marts 2012

Mellem BroerI dag på Verdens PoesiDag udkommer den Fynske antologi Mellem Broer.
Tak til de 37 fynske digtere.
Tak til Albani for pengene.
Og
Poesien er bestemt værd at fejre, og den har sin helt egen dag, hvor man kan gøre det!
I 1999 indstiftede UNESCO World Poetry Day – Verdens Poesidag. Dagen er den 21. marts.
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er FNs organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation, og formålet med dagen er over hele verden at skabe opmærksomhed omkring læsning, skrivning og udgivelse af poesi.

Fynske Forfattere, en undergruppe af Dansk Forfatterforening, markerer gerne Verdens Poesidag med et arrangement af en eller anden art. I år har vi valgt at udgive en antologi. Både antologiens titel og emne er Mellem Broer, og vi har inviteret et bredt udvalg af aktive fynske digtere til at bidrag med digte. Der er masser af poesi Mellem Broer
Broer skaber geografisk sammenhæng mellem vores ø og resten af verden udenom. Den generation der kommer til orde i Mellem Broer strækker sig aldersmæssigt fra tyverne til tresserne. De skrivende i den har helt forskellige baggrunde, visioner og ambitioner og benytter sig af forskelligartede ord, men de har et fælles geografisk udgangspunkt her og nu, de er øboere midt i Danmark, lad os derfor kalde dem generation Fyn 2012

Dette snapshot af Fyn er fyldt med poesi. Også på Fyn er der i de seneste år sket en opblomstring af digtermiljøet med adskillige poetiske scener og tilbagevendende lyriske begivenheder med et stadigt voksende publikum. Derfor er det på tide med en bog, der fejrer poesien i sin mere permanente form. I poesien maler vi billeder af ord, vi fokuserer på detaljer, på de store linjer, på det indre eller på samtiden og vi udtrykker tanker, der ikke kan udtrykkes indenfor normalsprogets rammer. Samtlige 37 fynske digtere i bogen har på hver deres måde forholdt sig til temaet Mellem Broer og det er der kommet helt forskellige tekster ud af.
Bogen er støttet af Albani-fonden

God læselyst. Antologien kan på dagen købes på Centralbiblioteket, og fremover i boghandelen, eller direkte fra www.ravnerockforlaget.dk

Ingen kommentarer: