lørdag den 10. juli 2010

Srebrenica 15 år/years

LIDICE – SREBRENICA MEMORIAL
 
Vilde blomster
på en gravplads,
førhen plantede de roser
og holdt taler.
 
Mændene blev stillet foran muren
på Horaks gård
10 på række med tysk grundighed
og smidt i en bunke,
børnene
dræbt som skadedyr.
Filmen viser os
racismens djævlefjæs
båret frem af strækmarch.
 
De døde hvisker en stemning
vores børn plukker blomster
til børnegravene
og taler med dæmpede stemmer.
 
Erindringen om en ugerning
der aldrig må glemmes
 
men
hvor lang tid tager det
at læse trehundredeogfyrre navne
 

 
bagefter
læser du de ottetusinde navne
og skriver tiden
efter 11. juli 1995


LIDICE - SREBRENICA MEMORIAL

Wild flowers
at a cemetery,
ealier they planted roses
and gave speeches.

The men were put in front of the wall
at the Horak farm
10 in a row with German thoroughness
and thrown in a heap,
kids
killed as pests.
The film shows us
devils face of racism
carried by stretch march.

The dead whisper a mood
our children pick flowers for
children's graves
and speak with hushed voices.

The memory of an atrocity
there must never be forgotten

but
How long does it take
To read the names of three hundred and forty

...

afterwards you
read the eight thousand names
and write the time
after 11 July 1995
Srebrenica

Ingen kommentarer: