lørdag den 20. juni 2009

Synspunkt Anstændighed for Parween

Synspunkt Fyens Stiftstidende 20.06.09 se også Facebook: Anstændighed for Parween
Hvad sker der for dig, Danmark?

Parween Ibrahim-Khail kan ikke længere være mor for sine 2 børn, der er danske statsborgere. Det har Udlændingeservice konkluderet, og nu må den afghanske mor så rejse hjem til en uvis fremtid i det land, hun ikke har boet i siden 1992.
Endnu et eksempel på et benhårdt og kynisk menneskesyn, som Danmark efterhånden er blevet berømt for. ”Det er lige efter bogen”, lyder det fra Udlændingeservice, der ikke vakler og tolker tilknytningskravet til Afghanistan som vigtigere end at denne kvinde har to børn og mand i Danmark, der alle er danske statsborgere.
Som med de irakiske flygtninge, der har fået besked på at rejse hjem, er sagen med Parween Ibrahim-Khail endnu et eksempel på, hvordan vi i Danmark fuldstændig har ændret kurs og ladet menneskelige hensyn vige for regler og paragraffer.
Det er en sørgelig forfatning Danmark er havnet i siden 2001, hvor Dansk Folkeparti har fået afgørende indflydelse på, hvordan vi behandler flygtninge og indvandrere i det danske samfund. Og næsten hele oppositionen lægger sig tæt op af regeringen og dens støtteparti, når det gælder synet på flygtninge og indvandrere. Al kritik mod forvaltningen af sager om asyl og opholdstilladelser preller af på både regering, dets støtteparti og udlændingeservice, for beslutningen er jo ”lige efter bogen”. Kritik fra internationale organer, FN, menneskerettigheds- organisationer og organisationer som Børns Vilkår og Red Barnet afvises igen og igen med ordene: ”Det er lige efter bogen”.

Ja, og når man kun kan sige ”lige efter bogen” har al menneskelighed og empati intet at skulle have sagt. Så er det lige gyldigt, at en mor må rejse ”hjem” til et land, hvor en enlig kvinde er at regne for retsløs. Hvad sker der for dig, Danmark? – Er det virkelig det, vi ønsker at blive husket for? At vi splitter familier, ægtefæller og børn og deres mødre?

Ud over Enhedslisten og Det Radikale Venstre er der ikke meget at hente hos oppositionen, når det gælder kritik af Danmarkshistoriens måske største egotrip i forhold til anstændighed og menneskelighed overfor mennesker, der er flygtet fra undertrykkelse og diktatur.

Det kan godt være, at beslutningen er ”lige efter bogen”, men det vil efterlade et land med meget røde ører og moralske tømmermænd. Hvad sker der for dig, Danmark? Vågn op, erkend dit ansvar! På den ene side sender vi soldater til Afghanistan for at hjælpe befolkningen mod Taliban, der tyranniserer det afghanske folk – og især kvinder – og det er ganske rigtigt ”lige efter bogen”. Men er det så ”lige efter bogen”, at vi sender en kvinde alene hjem i favnen på dem hun flygtede fra for mange år siden?
Det er en hån mod Parween og hendes familie, alle afghanere og også en hån mod de danske soldater, der sætter deres liv på spil i Afghanistan. Hvor er logikken?

Jesper Hougaard Larsen
Sognepræst ved Odense Domkirke / Flygtninge-Indvandrerpræst og leder ved Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense

1 kommentar:

Pia Qu sagde ...

I min skoletid var det forbudt at skrive af efter bogen, - fordi det betød at man intet havde forstået..

Parween skal da blive her, helt sikkert!